Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Obchody Święta Policji w Lubaniu

01-08-2018

24 lipca minęło 99 lat od powołania Państwowej Policji, kiedy to sejm II RP uchwalił ustawę powołującą naszą formację – mówił podczas uroczystości insp. Norbert Kurenda, komendant Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu. Na pamiątkę tego wydarzenia współczesna policja właśnie w tym dniu obchodzi swoje święto. Jak co roku jest to znakomita okazja do przypomnienia czym jest policja i służba w jej szeregach, a także wyróżnień, podziękowań i życzeń. 

26 lipca 2018 roku o godzinie 14:00 w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu rozpoczęła się uroczysta zbiórka z okazji „Święta Policji”. Tego dnia 23 funkcjonariuszy powiatu lubańskiego awansowano na wyższe stopnie policyjne.

W uroczystości wziął udział I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego we Wrocławiu insp. Piotr Leciejewski, Starosta Lubański Walery Czarnecki, przedstawiciele samorządów lokalnych, sądu, prokuratury, służb mundurowych, emeryci policyjni oraz rodziny funkcjonariuszy.

Ceremonia rozpoczęła się od złożenia meldunku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego we Wrocławiu insp. Piotrowi Leciejewskiemu, a przybyłych gości przywitał w swoim przemówieniu Komendant Powiatowy Policji w Lubaniu insp. Norbert Kurenda.

W swoim wystąpieniu Komendant Powiatowy Policji w Lubaniu podziękował wszystkim policjantom i pracownikom za codzienny trud, sumienne wykonywanie obowiązków oraz zaangażowanie w służbie.

W tym roku na wyższe stopnie policyjne awansowało 23 funkcjonariuszy lubańskiego powiatu, z czego 2 w korpusie oficerów, 10 w korpusie aspirantów, 9 w korpusie podoficerów i 1 w korpusie szeregowym. Dodatkowo wyróżnienia otrzymało trzech pracowników Policji.

I Zastępca Komendant Wojewódzkiego we Wrocławiu insp. Piotr Leciejewski wręczył nominację na stopień inspektora Komendantowi Powiatowemu Policji w Lubaniu insp. Norbertowi Kurendzie oraz na stopień nadkomisarza I Zastępcy Kondemnata Powiatowego Policji w Lubaniu nadkom. Przemysławowi Rudzik.

Panowie komendanci składam wam serdeczne gratulacje. Mając codzienny kontakt z Panami komendantami, wiem w jaki sposób podchodzicie do służby, jak rozwiązujecie problemy, a w tej jednostce i na tej ziemi tych problemów jest dużo. Od tych kadrowych poprzez te zwykłe ludzkie, ale dajecie absolutnie sobie radę. Bardzo łatwo jest dowodzić jednostką, bardzo łatwo jest pracować w idealnych warunkach, kiedy ma się wszystko, ale właśnie pracować w warunkach trudnych to jest czyn bohaterski. Za to wam bardzo serdecznie dziękuję (…) Przez moje usta taka opinia i takie podziękowania płyną również od kierownictwa komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - mówił przy okazji awansów kadry kierowniczej insp. Piotr Leciejewski, I Zastępca Komendant Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Podczas uroczystości władze samorządowe powiatu lubańskiego wyróżniły 16 funkcjonariuszy za szczególne zaangażowanie w służbie.

Ceremonia z okazji Święta Policji zakończyła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości nadkom. Piotra Pietrykowskiego.

Tegoroczną uroczystość swoim patronatem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński. 

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik