Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Ostatni etap prac w Grabiszycach

22-11-2018

Trwają ostatnie prace na drodze powiatowej między Zalipiem a Grabiszycami. Wykonawcą prac na tym odcinku jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca. Koszt całej inwestycji przekroczył 4 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest jeszcze w tym miesiącu.

Odcinek o długości 6 kilometrów doczekał się nowej nawierzchni wraz z odwodnieniem oraz zjazdami, a efekty modernizacji są już widoczne. Zakres prac objął wymianę przepustów pod drogą i zjazdami, wyprofilowanie rowów odwadniających, wykonanie zjazdów na drogi gminne, posesje oraz grunty rolne.

Ponadto wyrównane i uzupełnione zostały pobocza a jezdnia poszerzona. Wymieniono również bariery ochronne na obiektach mostowych oraz przy jezdni (przy skarpach przewyższających 3 metry) a także wykonano ścieki rzędowe z kostki kamiennej.

Walery Czarnecki, starosta lubański podkreśla, że koszt całej inwestycji to 4.223.861,89 zł. 80 procent planowanej wartości  zadania, kwotę 3.379.089,51 zł powiat pozyskał z rezerwy budżetu państwa natomiast pozostała część kwoty, stanowiąca 20 procent wkładu własnego, w kwocie 844.772,38 zł pochodzi z rezerwy inwestycyjnej Powiatu Lubańskiego.

Niezbędnik