Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Plany remontowe na drogach wojewódzkich

06-08-2020
Zdjęcie z konwentu dot. utrzymania dróg wojewódzkich z 2019 roku
Zdjęcie z konwentu dot. utrzymania dróg wojewódzkich z 2019 roku

Remont drogi wojewódzkiej (droga Nr 357) biegnącej przez Siekierczyn coraz bliżej. Jest również szansa na modernizację odcinka biegnącego przez Radogoszcz.  Oba odcinki wymagają pilnego remontu, a mieszkańcy bardzo czekają na realizację tej inwestycji.

Właśnie w tej sprawie starosta Walery Czarnecki spotkał się z dyrektorem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Leszkiem Lochem. Podczas rozmowy, starosta podkreślił, że oba trakty wymagają pilnego remontu, a ich stan jest bardzo zły. Znamy efekt rozmów.

Zapadła decyzja,  postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji obejmującej  rozbudowę, przebudowę i remont drogi wojewódzkiej Nr 357  jest w toku. Taką informację otrzymaliśmy z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

W zakresie przetargu na opracowanie dokumentacji ujęte są następujące odcinki drogi:

  • Zadanie A*– przebudowę drogi na odcinku od skrzyżowania DW 357 i DW 355 wraz z przebudową skrzyżowania, km ok. 1+950, do skrzyżowania z ul. Św. Teresy w Sulikowie, km ok. 4+475 – początek wyremontowanych nawierzchni podczas budowy kanalizacji ulic Wojska  Polskiego i Zgorzeleckiej w Sulikowie. Długość odcinka ok. 2,5 km.
  • Zadanie B*– rozbudowę drogi na odcinku od końca przebudowanego już odcinka (Góra Ognista (Góra Sulikowska)) – km ok. 6+215, do wjazdu do Siekierczyna, do przebudowanego wraz z dojazdami mostu na rzece Siekierce, km ok. 15+665. Długość odcinka ok. 9,5 km.
  • Zadanie C*– remont drogi w miejscowości Zaręba na odcinku od początku ściany oporowej  km ok 16+490 do końca ściany  - km ok. 16+600. Długość odcinka ok. 0,2 km
  • Zadanie D*– remont drogi wojewódzkiej od wyjazdu z Lubania, ul. Wrocławska, km ok. 23+400, do końca miejscowości Radogoszcz, km ok. 26+600. Długość odcinka ok. 3,2 km.

Niezbędnik