Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Platforma Geodezyjnych Usług Elektronicznych (PEUG)

23-09-2019

Zakończył się projekt PEUG dotyczący podniesienia konkurencyjności regionu poprzez modernizację zasobów geodezyjno – kartograficznych Powiatów Województwa Dolnośląskiego, ukierunkowaną na podniesienie ilości i jakości świadczonych e – usług oraz podwyższenie kompetencji pracowników 23 JST, w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia tych usług. Dofinansowanie projektu z UE  wyniosło 43.582 788,92 zł, beneficjentem projektu jest również powiat lubański.

Główne cele projektu to:

- zapewnienie obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do wysokiej jakości e – usług na 3 i 4 poziomie dojrzałości, dostępu do informacji przestrzennej Powiatów Dolnośląskich poprzez budowę i wdrożenie Portali Obsługi Klienta oraz promocje zbudowanych rozwiązań elektronicznych;

- usprawnienie procesów związanych z udostępnieniem danych PZGiK, poprzez zapewnienie wymiany danych z zewnętrznymi systemami dziedzinowymi zgodnie z jednolitymi standardami przyjętymi przez wszystkie powiaty;

- usprawnienie procesu decyzyjnego, w szczególności w zakresie inwestycyjnym poprzez budowę spójnych baz dotyczących: sieci uzbrojenia terenu i obiektów topograficznych Powiatów Dolnośląskich;

- podniesienie efektywności zarządzania i jakości referencyjnych baz danych do poziomu wymaganego przepisami prawa poprzez zakup niezbędnej infrastruktury sprzętowej i sieciowej;

- podniesienie bezpieczeństwa przetwarzania danych przestrzennych poprzez doposażenie JST
w niezbędną infrastrukturę bazodanową;

- podniesienie kompetencji pracowników JST w zakresie świadczenia e-usług.

Zapraszamy do korzystania z systemu zapewniającego szybki dostęp do map, wypisów i wyrysów oraz innych dokumentów geodezyjnych.

Tutaj zamieszczono instrukcje obsługi platformy.

Link do portalu

Pliki do pobrania:

pueg_mapynaklikniecie.pdf
Broszura informacyjna

Niezbędnik