Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Podpisano polsko-niemiecką umowę na realizację projektu

29-12-2016

Już zakupiono nowy sprzęt komputerowy o wartości ok. 10 tysięcy złotych. Sprzęt ten trafi do uczniów lubańskiego Mickiewicza. Wszystko to za sprawą podpisanej w ubiegły czwartek umowy z przedstawicielami Saksońskiej Agencji Oświatowej na realizację wspólnego projektu. Całkowita wartość projektu to kwota przekraczająca 649 tysięcy euro.

22 grudnia br. Starosta Lubański Walery Czarnecki wraz z Wicestarostą Wojciechem Zembikiem podpisali umowę z przedstawicielami Saksońskiej Agencji Oświatowej (partnera wiodącego projektu), dotyczącą realizacji projektu pn: „RegionalManagement. Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym” - Program Współpracy INTERREG Polska– Saksonia 2014–2020.

Jego realizacja potrwa 36 miesięcy a wezmą w nim udział również powiaty zgorzelecki, bolesławiecki i żarski. Projekt skierowany jest do uczniów liceów w Polsce i gimnazjów w Saksonii w wieku 15–18 lat oraz ich nauczycieli jako opiekunów w Uczniowskich Agencji Turystycznych w zarekomendowanych szkołach. Zaangażują się w niego ponadto artyści i menedżerowie kultury w regionie jako mentorzy Firm Uczniowskich, a także współtworzący i uczestnicy fachowej wymiany w dziedzinie zarządzania kulturą.

Głównym celem projektu RegionalManagement jest opracowanie i przeprowadzenie transgranicznych działań edukacyjnych w kierunku rozwoju regionalnego rynku pracy w obszarze wsparcia w dziedzinach: menedżer turystyki regionalnej i menedżer kultury.

Podstawą realizacji działań jest Program Interreg, w ramach którego zakłada się m.in. budowanie wspólnej marki dolnośląsko-saksońskiego regionu przygranicznego wraz z tworzeniem polsko-niemieckich sieci turystycznych oraz zwiększanie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Centralnym punktem projektu RegionalManagement jest transgraniczna sieć współpracy, składająca się z zarekomendowanych przez grupę kierowniczą liceów w Bolesławcu, Lubaniu, Żarach, Zgorzelcu, Görlitz, Bischofswerda i Hoyerswerdzie regionalnych instytucji kultury, uczniów, nauczycieli, rodziców i partnerów projektu oraz instytucji wspierających.

Główne działania w ramach projektu ukierunkowane zostaną na realizację transgranicznych działań w obszarze zarządzania projektami, kultury i turystyki (Polsko-Niemiecki Festiwal Kultury Młodzieżowej; Polsko-Niemiecka Konferencja Młodych Menedżerów Kultury; Uczniowskie Regionalne Targi Turystyczne organizowane we wszystkich szkołach, w których powstaną Uczniowskie Agencje Turystyczne; Spotkania Menedżerów Turystyki Regionalnej, wspólne warsztaty, wystawy, koncerty i in.).

W ramach realizacji projektu zaplanowano również organizację i przeprowadzenie warsztatów, spotkań roboczych dla uczniów i nauczycieli z obu krajów, wizyt studyjnych dla uczniów i nauczycieli z obu krajów, mających na celu prezentację regionu przez uczniów, oraz opracowanie przez menedżerów turystyki regionalnej oferty turystycznej dla uczniów i nauczycieli innych szkół obszaru wsparcia.

Powstaną publikacje i opracowania, takie jak multimedialne narzędzia do promocji pogranicza polsko-saksońskiego przez uczniów, składające się z publikacji pt. Zarządzanie kulturą i turystyką w regionie. Wydany zostanie podręcznik dla uczniów i nauczycieli (także jako plik do pobrania), oferujący szerszy przegląd ofert kulturowych i turystycznych wypracowanych przez uczniów dla uczniów i nauczycieli. Uruchomiona zostanie również strona internetowa działająca jako platforma do komunikacji i udostępniania materiałów opracowanych przez Firmy Uczniowskie i Uczniowskie Agencje Turystyczne, m.in. nagrań wideo i audio, prezentacji, ulotek itd. oraz informacji o projekcie i wzorów do wykorzystania.

Niezbędnik