Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Ponad 1,6 mln złotych dla powiatu

26-06-2020

Gminy i powiaty będą mogły korzystać z nowego instrumentu w ramach tarczy antykryzysowej – Funduszu Inwestycji Samorządowych. Ma to choć w części zrekompensować straty w ich dochodach spowodowane wybuchem pandemii.

W ramach tych środków nasz powiat otrzymał promesę na kwotę 1.612.363,00 złotych. Jest to maksymalna ilość środków finansowych, na które nasz powiat może liczyć w ramach tego funduszu.

Kwota ta została wyliczona na podstawie jednolitego algorytmu, który zastosowano do określenia kwot należnych z funduszu dla wszystkich samorządów w kraju.

Na spotkaniu z samorządowcami, które odbyło się w dniu 25 czerwca w Starostwie Powiatowym w Lubaniu, Senator Rafał Ślusarz podkreślił, że pieniądze mają być na kontach samorządów we wrześniu po uprzednim złożeniu wniosku u wojewody do połowy sierpnia, a pieniądze będą dzielone według parytetu zaplanowanych inwestycji.

- Na tą trudną sytuację, jaką jest epidemia COVID-19 musieliśmy zareagować w odpowiedni sposób – mówił w sali narad lubańskiego starostwa senator, Rafał Ślusarz. - Zaistniała sytuacja spowodowała obciążenie obywateli i firm, ale też obciążenie samorządów. Przyszedł czas, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie, a takim rozwiązaniem jest Fundusz Inwestycji Samorządowych - wyjaśniał Rafał Ślusarz.

Starosta Lubański Walery Czarnecki zaznaczył, że obecna sytuacja finansowa polskich samorządów jest bardzo trudna. Spodek dochodów w stosunku do planowanych dochodzi do 40% miesięcznie. Samorządy już podjęły lub planują z tej przyczyny rezygnację z wielu zaplanowanych na ten rok inwestycji. Dlatego też uruchomienie „tarczy dla samorządów” było niezwykle potrzebne.

Starosta zaznaczył również, że solidarność rządu i samorządów w tym trudnym czasie jest bardzo istotna i warta docenienia, a te środki to duża pomoc dla naszego samorządu, za którą bardzo dziękujemy.

Na chwilę obecną znane są jedynie ogólne zasady funkcjonowania funduszu tzn.:

1) wsparcie finansowe dla poszczególnych samorządów określone w promesach oblicza się na podstawie algorytmu i jest to kwota maksymalna,

2) minimalna kwota przeznaczona dla samorządu nie może być mniejsza niż 0,5 mln złotych,

3) środki te mogą być wydatkowane na wsparcie już prowadzonych i rozpoczynanych inwestycji w zakresie zadań własnych,

4) realne kwoty, którymi będą dysponować samorządy zostaną określone w drodze konkursów, które zostaną ogłoszone przez wojewodów,

Obecnie nie są jeszcze znane warunki i zasady konkursów, które już wkrótce mają ogłosić wojewodowie. Powołanie Funduszu Inwestycji Samorządowych to próba ratowania samorządów. Fundusz dysponuje kwotą 6 mld zł. Gwoli informacji samorządy wydatkował na inwestycje w roku 2018 kwotę ponad 40 mld zł, w roku 2019 planowały wydatkować ponad 53 mld zł. Na chwilę obecną nie jest znane faktyczne wykonanie wydatków.

Niezbędnik