Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Powiat częścią Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej

25-09-2020

Ponad pól tysiąca kilometrów długości, wysokie standardy wykonawcze i ciekawy przebieg – tak będzie wyglądała Dolnośląska Autostrada Rowerowa, której trasa przebiegać będzie przez Powiat Lubański. Na spotkaniu, które odbyło się w sali narad lubańskiego starostwa wytyczono przebieg trasy.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest członkostwo w Stowarzyszeniu „Rzeczpospolita Samorządna”, które zainicjowało budowę autostrady rowerowej. 1 października 2020 r. radni Rady Powiatu Lubańskiego podejmą stosowną uchwałę w sprawie przystąpienia powiatu do tej inicjatywy.

Projekt inwestycji zakłada powstanie trasy rowerowej, która ma stać się kręgosłupem wszystkich tras rowerowych na terenie województwa, łączącym zachodnią granicę państwa z Wrocławiem.

Wraz z Powiatem Lubańskim do udziału w przedsięwzięciu zdecydowały się przystąpić dwie gminy – Gmina Siekierczyn i Miasto Lubań.

Jak podkreślają uczestnicy spotkania, przy wytyczaniu trasy nie było łatwo i zgodnie twierdzą, że na pewno jest wiele szlaków rowerowych w powiecie, które są lepsze od tego dziś wytyczonego.

Jednak przy jej tworzeniu, chodziło o to aby zbudować kręgosłup rowerowy Dolnego Śląska łączący granicę państwa z Wrocławiem, a samo wpisanie naszego powiatu na listę samorządów biorących udział w koncepcji tego projektu jest ogromnym sukcesem.

Należy również podkreślić, że zadaniem osób pracujących przy wytyczaniu szlaku było połączenie powiatu lubańskiego z bolesławieckim i zbliżenie się do granicy niemieckiej. Teraz do samorządowców należy przygotowanie kolejnych koncepcji tras rowerowych, tak aby w kolejnych etapach włączyć się w ten rowerowy obieg województwa.

Przy planowaniu przebiegu autostrady rowerowej przez tereny powiatu skupiono się na poprawianiu bezpieczeństwa na trasach, na których już odbywa się wzmożony ruch pieszy i rowerowy.

W ten sposób trasa wiodła będzie z Nowogrodźca wzdłuż Kwisy przez Nawojów Śląski i Uniegoszcz do Lubania, dalej przez miasto w kierunku Kamiennej Góry i wyjazdu w kierunku Przylasku. Tam zaproponowano budowę równoległej do drogi, trasy pieszo - rowerowej, która w pewnym momencie odbije i będzie wiodła przez Lubański Wielki Las w kierunku Siekierczyna. Na dzień dzisiejszy trasa kończy bieg w Rudzicy, tuż przy granicy z powiatem zgorzeleckim.

Partnerami przedsięwzięcia, oprócz dolnośląskich samorządów, są Wody Polskie, PKP S.A., Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i Lasy Państwowe, tj. instytucje będące w części właścicielami działek, przez które będzie przebiegać Dolnośląska Autostrada Rowerowa.

- Jest to koncepcja, która mam nadzieję przyczyni się do rozwój turystyki w regionie i będzie służyła mieszkańcom naszego powiatu. Dolnośląska Autostrada Rowerowa to projekt, który dzięki Stowarzyszeniu Rzeczpospolita Samorządna i kilkudziesięciu samorządom - członkom tej organizacji ma szansę powstać do końca 2023 roku. Bardzo dziękuję przedstawicielom samorządu województwa, a w szczególności marszałkowi Cezaremu Przybylskiemu oraz Dariuszowi Stasiakowi, członkowi zarządu stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna i przewodniczącemu sejmikowej komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za możliwość udziału w tej inicjatywie. Jestem przekonany, że Dolnośląska Autostrada Rowerowa uzupełni układ transportowy na Dolnym Śląsku i pozwoli ograniczać zjawisko wykluczenia komunikacyjnego. Wierzę, że realizacja projektu nada  także nowy impuls lokalnym planom rozwoju ruchu turystycznego, promocji, a także pozytywnie wpłynie na dynamiczny rozwój lokalny i regionalny – podsumowuje starosta Walery Czarnecki.

Realizacja wspomnianej inwestycji jest oczekiwana przez mieszkańców zarówno w aspekcie dostępności transportowej, jak i rozwinięcia wachlarza usług turystycznych.

Niezbędnik