Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Powiat na półmetku

20-03-2017

Ponad 10 mln zł wydatkowanych na inwestycje drogowe za które wyremontowano blisko 22 kilometrów dróg w powiecie oraz 6 mostów. 11 mln zł z unii na realizację projektów z zakresu oświaty, poprawy bezpieczeństwa, realizacji staży zagranicznych młodzieży, rozwinięcia e-usług oraz modernizacji dróg powiatowych.

Półmetek kadencji to przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych, modernizacji kolejnych kilometrów dróg oraz realizacji projektów unijnych - czas podsumować poszczególne działania na przełomie ostatnich dwóch lat. Co udało się zrobić w powiecie w ciągu ostatnich dwóch lat? Jakie zadania już zrealizowano, a jakie czekają na realizację?

Dobra infrastruktura komunikacyjna

- Dbamy, by w naszym powiecie drogi były bezpieczne i nowoczesne – mówi starosta lubański Walery Czarnecki. Priorytetem tegorocznego budżetu jest troska o poprawę infrastruktury drogowej oraz polepszenie bezpieczeństwa życia mieszkańców.

- Przebudowa ulic Wrocławskiej i Podwale, stanowiących wyjazd z Lubania w kierunku Nowogrodźca jest już przesądzona. Inwestycja ta realizowana będzie  przy współudziale środków finansowych z budżetu Miasta Lubania oraz Powiatu Lubańskiego (po 350 tysięcy złotych) oraz samorządu województwa dolnośląskiego (1 milion 375 tysięcy złotych) – podkreśla Walery Czarnecki. W ramach prac na tym odcinku odnowione zostaną chodniki po obu stronach oraz jezdnia wraz z odwodnieniem w ciągu drogi.

W ramach w/w inwestycji powstanie również sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Podwale, Ratuszowej i Zgorzeleckiej.

W tym roku rozpocznie się modernizacja ponad 3 kilometrowego odcinka drogi powiatowej prowadzącej z Siekierczyna do Nowej Karczmy. Ponad 60 procent wartości całej inwestycji pokryje dotacja. Koszt modernizacji to ponad 3 miliony 600 tysięcy złotych. 

 Sporo zmian czeka nas także na odcinkach dróg wojewódzkich w Leśnej, Świeradowie-Zdroju oraz Platerówce. Odbudowane zostaną drogi z Platerówki przez Leśną do Świecia i dalej w kierunku Gryfowa Śląskiego oraz z Krobicy do Czerniawy. Przewidywana wartość projektu wyniesie ok. 10 mln euro. Długość dróg przeznaczonych do modernizacji w ramach projektu to blisko 42 km.

Inwestycje drogowe zrealizowane w 2015 roku

W 2015 roku, tylko na poprawę infrastruktury drogowej, powiat przeznaczył ponad 7,57 mln zł. Pieniądze pozyskane spoza budżetu powiatu to kwota ponad 6,22 mln zł. Za środki te wykonano drogę z Lubania przez Przylasek do Zalipia o długości 13,125 km wraz z kilkudziesięcioma zjazdami i chodnikiem o długości 400 m, drogę w Mściszowie do granicy powiatu o długości 600 m, most w Stankowicach, ulice Al. Kombatantów w Lubaniu wraz z chodnikami, ul. Wesołą w Zarębie wraz z chodnikiem. Odbudowano też urządzenia odwadniające drogę powiatową Olszyna-Grodnica na długości 870 m. Daje to w sumie ponad 15 km dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 1,2 km chodników o powierzchni 2760 m kw. oraz jeden most. Odbudowano rowy odwadniające, które zniszczone zostały przez powodzie w gminach Olszyna i Lubań a koszt tych inwestycji wyniósł 1,5 mln zł.

Poprawa infrastruktury w 2016 roku

Ponad 3 mln 200 tys. zł wydatkowanych zostało w 2016 roku na inwestycje drogowe, za które wyremontowano blisko 7 kilometrów dróg w powiecie. Kwota przekraczająca 2 miliony 800 tysięcy złotych pochodziła ze środków zewnętrznych. Na drogach zakończyły się duże remonty i przebudowy realizowane przez powiat lubański. Samorząd konsekwentnie realizował inwestycje infrastrukturalne. Zakończona została przebudowa drogi powiatowej w Rudzicy. Zakres prac obejmował odcinek o długości 4,3 kilometra. Koszt całej inwestycji to kwota przekraczająca 1 milion 545 tysięcy złotych.

Na mocy porozumienia z samorządem województwa w sprawie remontu dróg zmodernizowano 2 odcinki dróg wojewódzkich na terenie powiatu. Kwota ponad pół miliona złotych przeznaczona została na modernizację dwóch odcinków dróg o łącznej długości blisko 2 kilometrów. W ramach tych środków wyremontowany został odcinek łączący Lubań z Zarębą. Ponadto zmodernizowano kilometrowy odcinek drogi wyjazdowej z Lubania w kierunku Leśnej (od przejazdu kolejowego do granicy miejscowości Kościelnik). W trakcie przebudowy jest również odcinek drogi 357, łączącej Lubań z Nowogrodźcem - odcinek drogi w miejscowości Nawojów.

Zakończono odbudowę pięciu mostów, które zmodernizowane zostały w Jałowcu oraz Grabiszycach. Pieniądze na realizację tego zadania pozyskano z budżetu państwa. Zakres robót uwzględnia remont konstrukcji wraz z wymianą nawierzchni oraz barier mostowych. Koszt tych inwestycji przekroczył 600 tysięcy złotych.

Największą pozycją remontową była odbudowa rowów odwadniających zniszczonych przez powodzie w gminach Olszyna i Lubań na kwotę 1 miliona 300 tysięcy złotych.

Informatyzacja urzędu

Dzięki środkom zewnętrznym zakupiono również oprogramowanie i sprzęt do wykonywania kopii bezpieczeństwa serwerów i danych urzędu. Otrzymano również środki na stworzenie nowej strony internetowej powiatu. Na realizację tego zadania powiat lubański otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Uruchomiono również aplikację mobilną MOBIS dostępną na telefony z systemem Android i iOS. Aplikacja jest narzędziem do przekazywania praktycznych informacji dla mieszkańców powiatu. Na informatyzację wydatkowano kwotę 168 tysięcy złotych.

W tym roku dla klientów Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Lubańskiego Starostwa uruchomiona została nowa elektroniczna usługa: System Wysyłania Powiadomień.

- Usługa polega na informowaniu pocztą elektroniczną lub SMS-em osoby uprawnionej do odbioru w urzędzie wydanego prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego pojazdu - mówi Walery Czarnecki.

Ponadto w dwóch wydziałach Starostwa Powiatowego w Lubaniu - komunikacji i geodezji - zainstalowano terminale płatnicze. Dzięki temu rozwiązaniu na miejscu można zapłacić kartą za rejestrację pojazdów, wydanie prawa jazdy czy korzystanie z zasobu geodezyjnego.

Opłaty związane z wydaniem praw jazdy oraz rejestracją pojazdów można regulować za pomocą kart płatniczych bezpośrednio u pracownika, który będzie nas obsługiwał.

Terminale płatnicze ułatwią załatwienie urzędowych spraw. - To ukłon w stronę mieszkańców naszego powiatu, którzy mogą zapłacić kartą na miejscu, od ręki, bez konieczności chodzenia po bankach - dodaje starosta Walery Czarnecki.

Z myślą o gminach

Ważne jest także to, że jako powiat wspieramy gminy naszego powiatu, pomagając im w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych na ich zadania własne. Mowa tu o np. zakończonym w 2015 roku projekcie „Multimedialne przedszkole”. Na ten cel pozyskaliśmy środki zewnętrzne na kwotę przekraczającą 1,7 mln zł. Po rozliczeniu projektu przez powiat w listopadzie 2016 r. rada powiatu przekazała w formie darowizny dla 6 gmin naszego powiatu sprzęt multimedialny o wartości 155 tys. zł, trafił on do 16 przedszkoli z terenu powiatu.

Powiat umożliwił gminom korzystanie on-line z zasobu geodezyjno-kartograficznego. Na potrzeby gmin został zakupiony nowy serwer, na którym gromadzone są dane z bazy. Zakupione zostało również oprogramowanie umożliwiające dostęp dla wszystkich gmin powiatu wraz z serwisem. Umożliwia to gminom bieżący dostęp do zasobu, co bardzo poprawia efektywność pracy ich urzędów. Na ten cel pozyskano kwotę 70 tysięcy złotych, którą lubańskie starostwo otrzymało z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu.

Sytuacja na rynku pracy w powiecie

Łączna liczba bezrobotnych w naszym powiecie to 1938 osób. Niestety aż 1002 zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy stanowią osoby bezrobotne długotrwale. W okresie od 2014 roku do 2016 roku nastąpił spadek liczby bezrobotnych łącznie o ponad 1200 osób.

Najgorsza sytuacja na lokalnym rynku pracy odnotowana została w grudniu 2001 roku. W rejestrze urzędu znajdowało się wówczas 7.145 osób bez stałego zajęcia. Wtedy też bezrobocie sięgało aż 31,6%. Dziś jest to 11,1%.

Szansa dla młodych

Powiat Lubański znalazł się na 5 miejscu – w kategorii powiaty w ogólnopolskim rankingu – Dotacje Unijne w Oświacie. Wysokość środków pozyskanych przez Powiat Lubański tylko w okresie 2007-2015 to blisko 14 milionów złotych. Środki te przeznaczone zostały na realizację piętnastu projektów.

O wysokiej jakości kształcenia w szkołach Powiatu Lubańskiego świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych np. wyniki matur w powiecie są na poziomie wyższym, niż średnia wojewódzka. Blisko 90 procent maturzystów w szkołach prowadzonych przez powiat, poradziło sobie z egzaminem dojrzałości. Podobnie wyższe, niż krajowe i wojewódzkie są wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Obecnie, priorytetem dla samorządu powiatu jest wykorzystanie środków systemowych z Unii Europejskiej na aktywizację rynku pracy. - Duży nacisk kładziemy na kontynuację prac nad klastrem edukacyjnym we współpracy z Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości - dodaje starosta Walery Czarnecki.

Podnosimy kwalifikacje zawodowe

W ramach wojewódzkiego projektu „Zawodowy Dolny Śląsk” opiewającego na kwotę 4,2 mln zł, Powiatowi Lubańskiemu przeznaczono środki finansowe w kwocie ok. 200 tys. zł  na dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Założeniem projektu realizowanego we współpracy z Urzędem Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Politechniką Wrocławską oraz 18 jednostkami samorządów terytorialnych  jest wsparcie praktycznej nauki zawodu uczniów szkół zawodowych Dolnego Śląska, kształcących się w zawodach deficytowych.

Wspólny projekt trzech powiatów

Uczniowie z trzech powiatów -  lubańskiego, zgorzeleckiego i bolesławieckiego, wezmą udział we wspólnym projekcie edukacyjno-zawodowym, realizowanym przez Powiat Lubański. Chodzi o dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do lokalnego rynku pracy.

Budżet projektu to ponad 1,4 mln złotych. Jak podkreśla Walery Czarnecki, starosta lubański projekt pt. „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu województwa dolnośląskiego (REGSI)” zakłada wsparcie w nowoczesne narzędzia i metody pracy.

Projekt za blisko 650 tys. euro

Dzięki projektowi pn: „RegionalManagement. Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym”, który powiat lubański realizuje wspólnie z Saksońską Agencją Oświatową, młodzież z lubańskiego tzw. „Mickiewicza”, będzie miała nowy sprzęt, a także będzie uczestniczyć w szeregu spotkań, wyjazdów, warsztatów. W projekcie chodzi o promocję turystyczną regionu.

Program Współpracy INTERREG, zakłada budowanie wspólnej marki dolnośląsko-saksońskiego regionu przygranicznego wraz z tworzeniem polsko-niemieckich sieci turystycznych oraz zwiększanie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu

Powiat Lubański w partnerstwie z niemieckim miastem Löbau jest w trakcie realizacji projektu np. „Kom(m)ando Zur Hilfe! Na pomoc!”. Wartość wnioskowanego dofinansowania to ponad milion euro.

- W projekcie złożonym przez nasz powiat proponowane jest kompleksowe podejście do problematyki współpracy transgranicznej w zakresie ostrzegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych (np. powodzi). Ciekawym rozwiązaniem – oprócz wspólnych ćwiczeń i doposażenia jednostek straży pożarnej – jest opracowanie przewodnika z wytycznymi dot. akcji w kraju sąsiednim oraz projektu Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego KWISA (po stronie Polskiej) – mówi Walery Czarnecki, starosta lubański.

Ważne w tym wspólnym przedsięwzięciu jest stworzenie systemu transgranicznej wymiany informacji dotyczących sytuacji powodziowych. Zapewnia to optymalne kierowanie działaniami sił interwencyjnych oraz system informowania ludności. Innowacje te przyczyniają się do ochrony życia ludzkiego i znacznego zmniejszenia rozmiarów szkód podczas powodzi oraz w razie zaistnienia  niebezpiecznych sytuacji mających skutki o wymiarze transgranicznym.

Lepsza służba zdrowia

Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. w 2015 roku zakupiło najwyższej klasy wideokolonoskop. Jest to szczególnie ważny zakup w sytuacji, kiedy ilość zachorowań na nowotwory jelita grubego, szczególnie wśród mężczyzn, znacznie rośnie. Dzięki tej inwestycji poprawiła się również jakość badań wykonywanych na gastroskopie, który jest w pełni kompatybilny z nowym urządzeniem.

Nowym zakupem jest również profesjonalny aparat do znieczulenia ogólnego, który umieszczony został na bloku pooperacyjnym lubańskiego szpitala. Koszt aparatu to blisko 120 tysięcy złotych. Tylko na przełomie 2015-2016 roku zakupiono nowy sprzęt medyczny na kwotę przekraczającą milion złotych (w tym kolonoskop, kardiomonitory, usg, respirator oraz szereg innych urządzeń).

Nowoczesne metody zarządzania i administrowania placówką medyczną potwierdziło uzyskanie w 2014 roku Certyfikatu w zakresie spełniania normy PN-EN ISO 9001:2009.

Co ważne, rozbudowano Oddział Intensywnej Opieki Medycznej. W ramach tej rozbudowy zakupiono nowy sprzęt medyczny. Pozyskano również nowoczesną nerkę do pracy dializo-zastępczej. Zainwestowano również w najnowocześniejsze respiratory i kilka pomp infuzyjnych.

- Był to okres wytężonej pracy. Dzięki współpracy z mieszkańcami, jednostkami organizacyjnymi powiatu, stowarzyszeniami oraz Radą udało się zrealizować bardzo wiele inwestycji, jak i działań prospołecznych. Dzisiaj, po dwóch latach, z czystym sumieniem możemy powiedzieć, że razem zmieniamy nasz powiat – podsumowuje Walery Czarnecki, starosta lubański.

Działania podjęte przez powiat  w latach 2015 -2016 znajdują potwierdzenie w niezależnych rankingach prowadzonych przez różne instytucje w skali całego kraju. W maju 2015 roku powiat otrzymał tytuł ,,Euro-Powiat”. Certyfikaty te przyznawane są jednostkom samorządowym za osiągnięcia m.in. w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, wspieranie działań edukacyjnych, rozwój samorządu, czy działania służące poprawie infrastruktury. W listopadzie 2015 roku kapituła programu SYMBOL 2015, doceniając ostatnie cztery lata działalności powiatu lubańskiego, które były okresem dużego rozwoju i wielu inwestycji oraz sposoby i ilość wykorzystanych dotacji unijnych, powiat lubański uzyskał tytuł Euro-Symbolu Polskiej Samorządności 2015.

W tym roku, w jedynym w swoim rodzaju, ogólnopolskim rankingu oceniający dobre działania i rozwiązania na rzecz pozyskiwania środków krajowych i zagranicznych, inwestycji infrastrukturalnych po raz kolejny Powiat Lubański został oceniony bardzo wysoko. W rankingu najaktywniejszych samorządów prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich, obejmującym rok 2016, powiat lubański zajął pierwsze miejsce wśród powiatów ziemskich z dolnego śląska. Natomiast w klasyfikacji ogólnopolskiej powiat zajmuje siódme miejsce, w kategorii powiatów do 60 tysięcy mieszkańców, uzyskując tym samym tytuł ,,Laureata Rankingu Powiatów”.

Niezbędnik