Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu z akredytacją

23-08-2019

Decyzją Dolnośląskiego Kuratora Oświaty  z dnia 1 sierpnia 2019 r. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu otrzymało akredytację publicznej placówki doskonalenia nauczycieli.

Proces przygotowania i przeprowadzania oceny lubańskiego ośrodka pod kątem spełniania wymagań wskazanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej trwał od marca br., kiedy to dyrektor PCE Anna Adamska złożyła w Kuratorium Oświaty wniosek o przyznanie akredytacji.  

Wszyscy pracownicy i współpracownicy PCE bardzo się starali, by komisja akredytacyjna, którą powołam Dolnośląski Kurator, nie miała placówce nic do zarzucenia. Tak też było. Podczas prac związanych z analizą dokumentów oraz pobytu w PCE Komisja była pod wrażeniem zarówno bazy lokalowej – odnowionych przestronnych gabinetów, jak i wyposażenia technicznego w sprzęt komputerowy i multimedialny. Profesjonalnie przygotowaną dokumentację oraz kwalifikacje kadry angażowanej na potrzeby szkoleń i konferencji także oceniono bardzo wysoko.

O uznaniu i docenieniu pracy personelu PCE świadczyć mogą zapisy z protokole z wizyty akredytacyjnej, która miała miejsce 24 lipca br. o zapewnieniu przez placówkę świetnych warunków do realizacji doskonalenia nauczycieli oraz systematyczności i wielkiej dbałości w prowadzeniu dokumentacji potwierdzającej działania placówki, które są odpowiedzią na potrzeby środowiska oświatowego.

W dniu 21 sierpnia dyrektor PCE w Lubaniu odebrała z rąk Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Decyzję o przyznaniu akredytacji publicznej placówce doskonalenia nauczycieli, jaką jest Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, potwierdzającą, że placówka spełnia wymagania ministerstwa edukacji narodowej, by świadczyć usługi na rzecz szkół i placówek oświatowych, dyrektorów, nauczycieli i uczniów.Zatem od 1 września 2019 r. zapraszamy wszystkie szkoły i placówki oświatowe do korzystania z profesjonalnych usług akredytowanego ośrodka doskonalenia nauczycieli w Lubaniu.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik