Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Powiatowe konkursy językowe

11-05-2021

Za nami wyjątkowa edycja konkursów języków obcych organizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu. Mimo panującej pandemii i związanych z nią obostrzeń, zainteresowanie było nie mniejsze niż w latach poprzednich. Uczniowie szkół podstawowych mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych na dwóch poziomach: klasy 5-6 i klasy 7-8. Po raz pierwszy zorganizowany został konkurs języka angielskiego i języka niemieckiego dla szkół ponadpodstawowych pt. „Z idiomami za pan brat”.

W konkursach udział wzięło w sumie 263 uczniów, z czego język angielski  w szkołach podstawowych wybrało 127 uczniów, język niemiecki - 101. Natomiast w szkołach ponad-podstawowych do konkursu z języka angielskiego przystąpiło 14 uczniów, a z języka niemieckiego - 21. 

Uczniowie szkół podstawowych wykazali się w obu grupach wiekowych bardzo dobrym poziomem językowy, a zmierzyć się im przyszło w części pisemnej z zadaniami
w zakresie rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, gramatyki i leksyki oraz kreatywnego pisania. Uczniowie najstarszych klas dodatkowo zaprezentowali swoje umiejętności językowe podczas wypowiedzi ustnej, która była zarazem finałem wprowadzonym po raz pierwszy zgodnie z wytycznymi Kuratora Oświaty, a przeprowadzona została online na platformie komunikacyjnej  Microsoft Teams.

Również ich starsi koledzy - uczniowie szkół ponadpodstawowych- udowodnili, iż języki obce- nie są im obce- rozwiązując zadania oparte zarówno na znajomości idiomów jak
i gramatyki. Konkursy te zostały przeprowadzone online przy wykorzystaniu aplikacji internetowej testportal. Nadzór merytoryczny nad prawidłową organizacją powiatowych konkursów językowych sprawowała pani Aleksandra Karst – doradca metodyczny PCE ds. języka niemieckiego.  

Tegorocznymi laureatami w poszczególnych konkursach i kategoriach zostali:

IX Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla klas 5-6:

I miejsce: Filip Faltyn - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kościelniku, II miejsce: Aleksandra Kaniecka - Szkoła Podstawowa w Smolniku, III miejsce: Tymoteusz Drobnik - Szkoła Podstawowa nr 2 w Świeradowie Zdroju.

IX Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla klas 7-8:

I miejsce: Maksymilian Kłosowski - Szkoła Podstawowa w Siekierczynie, II miejsce ex aequo:  Błażej Juranek - Szkoła Podstawowa w Smolniku, Jakub Kuręda - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kościelniku, Martyna Lipa - Szkoła Podstawowa w Zarębie oraz Olga Sikora - Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie.

XIV Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla klas 5-6:

I miejsce: Aleksander Garczyk - Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu, II miejsce: Ksawier Kujawa - Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu, III miejsce: David Baszak - Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie.

XIV Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla klas 7-8:

I miejsce: Dariusz Daikonesku - Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubaniu, II miejsce: Błażej Juranek - Szkoła Podstawowa w Smolniku, III miejsce:  Maja Łyp - Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu.

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla Szkół Ponadpodstawowych „Z idiomami za pan brat”:

I miejsce: Paweł Wyszyński, ZSZiO im KZL w Lubaniu, II miejsce: Martyna Kiszkiel - ZSP im. A Mickiewicza w Lubaniu, III miejsce: Paulina Mitura, ZSZiO im KZL w Lubaniu.

Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadpodstawowych „Z idiomami za pan brat”:

I miejsce: Marie Szymocha, ZSP im. A Mickiewicza w Lubaniu, II miejsce: Patrycja Skorek - ZSZiO im KZL w Lubaniu, III miejsce: Dawid Diakonesku - ZSP im. A Mickiewicza
w Lubaniu.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom osiągniętych przez nich wyników, nauczycielom dziękujemy za włożony trud w przygotowanie swoich uczniów i pomoc w przeprowadzeniu konkursów, a dyrekcjom szkół za wsparcie w realizację tych przedsięwzięć.

Niezbędnik