Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Powiatowy budżet na 2020 rok

14-01-2020

Najważniejszym punktem ostatniej w 2019 roku sesji rady powiatu lubańskiego było przyjęcie budżetu na rok 2020, który został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje i przyjęty przez radnych.

Ważną częścią sesji było również głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubańskiego, która przyjęta została jednogłośnie. Należy podkreślić, że budżet na 2020 jak i Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Kwota, która przeznaczona zostanie na wydatki majątkowe to ponad 9 milionów 751 tysięcy złotych. Utworzona została również rezerwa inwestycyjna na poziomie 1 miliona 500 tysięcy złotych. Środki te posłużą do zabezpieczenia inwestycji realizowanych ze środków zewnętrznych.

- Największą inwestycją, która zrealizowana zostanie w tym roku będzie przebudowa drogi powiatowej przy zbiegu ulic Kopernika i Słowackiego. Na realizację tego zadania przewidziano w budżecie ponad 2 miliony 383 tysiące złotych. Równowartości 80 procent kosztów inwestycji powiat pozyskał z zewnątrz, a środki te pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych. Ponadto Powiaty Lubański, Bolesławiecki, Lwówecki, Zgorzelecki wraz z Miastem Lubań otrzymały dofinansowanie na rozwój e-administracji, czyli narzędzi, które ułatwią nam życie, umożliwiając załatwianie większości urzędowych spraw bez wychodzenia z domu. Projekt realizowany będzie w tym roku, a wartości wszystkich zadań przewidzianych do realizacji przez samorządy przekroczy 9 milionów złotych. – mówi Walery Czarnecki, starosta lubański.

W zadaniach inwestycyjnych na 2020 rok przewidziano również kwotę 1 miliona 800 tysięcy złotych na osiągnięcie efektywności energetycznej przez Powiat Lubański. Polegać to będzie na wymianie oświetlenia na oszczędne energetycznie w wybranych siedzibach jednostek organizacyjnych powiatu jak i w samym budynku starostwa.

Budżet powiatu po stronie dochodowej wynosi ponad 64 miliony 672 tysiące złotych a wydatkowej przekroczy 69 milionów 623 tysiące złotych, co wskazuje na to, że budżet będzie budżetem deficytowym. Wynika to, po pierwsze z charakteru realizowanych zadań, na które powiat otrzymał środki w roku ubiegłym, a wydatki na ich realizacje poniesione zostaną  dopiero w tym roku. W głównej mierze są to projekty unijne tj. Erasmus+ czy realizacja inwestycji finansowanej z Funduszu Dróg Samorządowych. Po drugie, w kwocie 4 milionów 968 tysięcy złotych znalazły się środki na emisję obligacji komunalnych. Wynika to z konieczności realizacji wszystkich zadań o charakterze majątkowym.

Zaznaczyć należy, że znaczący wzrost wydatków bieżących, spowodowany jest m. in. podniesieniem płacy minimalnej oraz podwyżkami dla nauczycieli. To wpłynęło na zmniejszenie puli środków na zadania inwestycyjne i majątkowe.

Niezbędnik