Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Powiatowy budżet na 2021 rok

05-01-2021

Najważniejszym punktem ostatniej w 2020 roku sesji rady powiatu lubańskiego było przyjęcie budżetu na rok 2021, który został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje i przyjęty przez radnych.

Ważną częścią sesji było również głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubańskiego, która przyjęta została jednogłośnie. Należy podkreślić, że budżet na 2021 jak i Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Kwota, która przeznaczona zostanie na wydatki majątkowe to ponad 5 milionów 496 tysięcy złotych. Utworzona została również rezerwa inwestycyjna na poziomie miliona złotych. Środki te posłużą do zabezpieczenia inwestycji realizowanych ze środków zewnętrznych.

- Największe wydatki inwestycyjne związane są z realizacją dużego projektu unijnego. Mowa tu o  „Kom(m)ando – Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu”, czyli kontynuacji pomysłu z 2017 r. W ramach jego realizacji doposażone zostaną jednostki straży pożarnej w powiecie. W tym roku zaplanowano zakup m.in. dwóch motopomp, zestawów do cyfrowej łączności, alarmowania i współdziałania pomiędzy podmiotami ratowniczymi oraz lekkiego samochodu z podwójną kabiną z napędem 4x4, który wyposażony zostanie w zbiornik wody. Ogłoszony zostanie również przetarg na budowę 12 automatycznych telemetrycznych stacji hydrologicznych zlokalizowanych na rzekach, potokach oraz zbiornikach wodnych powiatu lubańskiego(Kwisa, Olszówka, Siekierka, Potok Miłoszowski, Bruśnik, zalew Złotnicki i Leśniański) – mówi Walery Czarnecki, starosta lubański.

W budżecie na ten rok zaplanowano również środki na remonty pracowni edukacyjnych wraz w wyposażeniem w trzech szkołach ponadpodstawowych powiatu. Wszystko to za sprawą najnowszego projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim”. Projekt o wartości przekraczającej 3 miliony złotych uzyskał dofinansowanie, jako jeden z pięciu na Dolnym Śląsku.

W zadaniach inwestycyjnych na 2021 rok przewidziano również kwotę 1 miliona 550 tysięcy złotych na osiągnięcie efektywności energetycznej przez Powiat Lubański. Polegać to będzie na wymianie oświetlenia na oszczędne energetycznie w wybranych siedzibach jednostek organizacyjnych powiatu jak i w samym budynku starostwa.

Budżet powiatu po stronie dochodowej wynosi ponad 68 miliony 770 tysięcy złotych a wydatkowej przekroczy 69 milionów 639 tysiące złotych, co wskazuje na to, że budżet będzie budżetem deficytowym. Wynika to, po pierwsze z charakteru realizowanych zadań, na które powiat otrzymał środki w roku ubiegłym, a wydatki na ich realizacje poniesione zostaną  dopiero w tym roku. W głównej mierze są to projekty unijne.

Niezbędnik