Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego

20-11-2018

Coroczne spotkanie z pracownikami służb społecznych z terenu powiatu stały się już tradycją. To właśnie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Walery Czarnecki, starosta lubański wraz z Konradem Rowińskim, członkiem zarządu powiatu złożyli życzenia osobom, które na co dzień realizują zadania na rzecz osób potrzebujących wsparcia.

Spotkanie, które odbyło się 16 listopada br. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Smolniku, a rozpoczęło się od wręczenia podziękowań dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu, Środowiskowego Domu Samopomocy w Smolniku, Ogniska Wychowawczego dla Dziewcząt, Stowarzyszenia MONAR oraz Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świeradowie-Zdroju.

Walery Czarnecki podziękował wszystkim pracownikom za szlachetną misję, jaką prowadzą na rzecz poprawy jakości życia wielu ludzi, dając im poczucie bezpieczeństwa i wiarę w lepszą przyszłość. Podkreślił, że jest to wyjątkowo trudna praca, ale jakże potrzebna.

W tej kadencji powiat utworzył dwie nowe jednostki organizacyjne w obszarze pomocy społecznej – Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Środowiskowy Dom Samopomocy w Smolniku. Na ten cel powiat przeznaczył ponad 590 tysięcy złotych. Dzięki funkcjonowaniu takiego miejsca, możliwe było stworzenie systemu wsparcia dla osób potrzebujących pomocy.

Zbudowany system opieki cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony innych powiatów, które podpisały z naszym powiatem porozumienia m. in. Miasto Jelenia Góra, powiaty – górowski, wrocławski, zgorzelecki, lwówecki, jeleniogórski. Za koordynację tych działań odpowiedzialne było  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu i Wydział Spraw Społecznych i Rozwoju lubańskiego starostwa.

Warte podkreślenia jest to, że działania prowadzone w zakresie pomocy społecznej w obrębie powiatu mają na celu umocnienie poczucia bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców powiatu znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu realizuje szereg działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Od 2014 roku na terenie powiatu w Świeradowie-Zdroju funkcjonują  placówki opiekuńczo-wychowawcze. Podopieczni uzyskują tam całodobową opiekę oraz zaspokojenie swoich potrzeb bytowych, rozwojowych i społecznych. Obecnie przebywa tam 29 dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik