Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu planuje doposażyć swoją bazę sprzętową

17-07-2019

Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu planuje doposażyć swoją flotę sprzętowo-transportową poprzez zakup zamiatarki oraz oprzyrządowania do nowo zakupionego w ramach projektu Kom(m)ando „Zur Hilfe!” / „Na Pomoc!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 samochodu ciężarowego Mercedes UNIMOG (nośnika sprzętu). Dlatego też na posiedzeniu Sesji Rady Powiatu Lubańskiego w miesiącu czerwcu, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, zabezpieczono środki finansowe w budżecie Powiatu na zakup przedmiotowych sprzętów w łącznej wysokości: 520.000 złotych, z tego 60.000 złotych na zamiatarkę, a 460.000 złotych na oprzyrządowanie.

Jak podkreśla Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Włodzimierz Stefański, zakup zamiatarki oraz oprzyrządowania z dodatkowym wysięgnikiem MK 25 oraz głowicą do mycia znaków do Mercedesa Uniomog, znacznie ułatwi i poprawi jakość świadczonych przez jednostkę usług w zakresie bieżącego utrzymania czystości dróg na terenie Powiatu Lubańskiego, a także usprawni wykaszanie poboczy i skarp dróg powiatowych oraz wojewódzkich, a tym samym poprawi również bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik