Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Powstaną kolejne mikroprzedsiębiorstwa

19-03-2019

Powiat Lubański realizuje projekt mający na celu przygotowanie absolwentów szkół średnich do wejścia na rynek pracy. We wrześniu br. powstanie  pięć kolejnych mikroprzedsiębiorstw.  Projekt swoim  wsparciem obejmie 900 osób - 450 uczniów szkół średnich po czeskiej stronie i 450 uczniów po polskiej stronie Euroregionu Nysa.

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to innowacyjny program, w którym uczniowie zakładają w szkole realnie działającą firmę. Celem programu jest przygotowanie uczniów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia oraz kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Uczniom w prowadzeniu miniprzedsiębiorstwa pomagają konsultanci biznesowi, a nad prawidłową realizacją programu czuwają nauczyciele – opiekunowie młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa.

W Mickiewiczu powstają dwie nowe firmy - „YUMMY”, której zadaniem będzie prowadzenie sklepiku, w którym sprzedawane będą produkty spożywcze. Ponadto działalność firmy będzie polegała na organizowaniu przyjęć oraz usług cateringowych. „IT-help” to nazwa kolejnego miniprzedsiębiorstwa, specjalizującego się w organizacji szkoleń informatycznych z wykorzystaniem technologii komputerowej.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu powstanie „3DPrint”, którego głównym profilem działalności będą usługi z obszaru nowoczesnych technologii, prowadzenia szkoleń z zakresu budowy drukarek, technik drukowania 3D oraz szkolenia prostego projektowania CAD i modelowania 3D. Kolejną będzie firma szkoleniowa pn. „Jesteś tym co jesz” , zajmująca się organizacją i prowadzeniem szkoleń i warsztatów mających na celu promocję zdrowego stylu życia poprzez zmianę nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży.

Elektro Projekt”,  którego głównym profilem działalności będą usługi z zakresu technologii elektronicznych, działać będzie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.

Dzięki realizacji tego projektu uczniowie po obu stronach granicy będą mieli możliwość stworzenia fikcyjnej firmy/szkolnego miniprzedsiębiorstwa. Nauczą się procesów zarządzania produkcją i usługami oraz funkcjonowania firmy we wszystkich aspektach – od pomysłu do produktu/usługi. Podczas jego realizacji uczniowie będą mieli możliwość nawiązania współpracy (handel zagraniczny). W ten sposób będą zmuszeni do porozumiewania się w języku obcym oraz do współpracy z firmą po drugiej stronie granicy. Jednym z zakładanych celów projektowych jest zwiększenie świadomości o regionalnym rynku pracy i jednocześnie o warunkach na rynku pracy u naszych sąsiadów.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Programu  Interreg V-A Republika Czeska-Polska, a projekt ukierunkowany jest na przedsiębiorczość jako kluczową kompetencję dla rynku pracy w Czechach i w Polsce.

Niezbędnik