Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Praca zdalna w urzędach wydłużona do 17 stycznia

28-12-2020

Zgodnie z rozporządzeniem rządu wydłużono pracę zdalną w urzędach administracji publicznej. W związku z tą sytuacją, mając na uwadze bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników, Starostwo Powiatowe w Lubaniu wprowadza zmiany w jego funkcjonowaniu.

Obsługa Interesantów odbywać się będzie w następujący sposób:

 • bezpośredni w zakresie wydawania zalegalizowanych tablic rejestracyjnych po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa,
 • poprzez złożenie dokumentacji (zaklejona koperta) w skrzynce podawczej (urna) dostępnej w przedsionku przy drzwiach głównych urzędu od ul. Mickiewicza (bez potwierdzenia daty wpływu),
 • telefonicznie,
 • elektronicznie poprzez wykorzystanie platformy ePUAP,
 • w drodze korespondencyjnej.

Wydawanie dokumentacji interesantom odbywać się będzie za pośrednictwem platformy ePUAP lub korespondencyjnie za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

Zalecamy:

 • korzystanie z procedur oraz druków i formularzy zamieszczonych w BIP Starostwa Powiatowego w Lubaniu, zakładka karty usług (np. Wydział Komunikacji i Drogownictwa: zbycie lub nabycie pojazdu),
 • przedkładać kompletną dokumentację wraz z dowodem opłaty,
 • podać numer telefonu celem umożliwienia kontaktu,
 • korzystać z telefonów do właściwych merytorycznie wydziałów wskazanych w BIP,
 • korzystać z informacji telefonicznej POI tel. 75 64 64 338 oraz fax. 75 64 64 321,
 • korzystać ze środków komunikacji elektronicznej (e-Urząd).

Poza wyżej wymienionymi kwestiami urząd funkcjonuje normalnie. W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy interesantów o kontakt z pracownikami urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, a także na podstawie dedykowanych systemów komunikacji. Realizacja wszelkich spraw odbywać się będzie przede wszystkim zdalnie.

Uprzejmie prosimy o stosowanie się do powyższych ustaleń w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo. Z racji przyjętych środków zapobiegawczych wskazany sposób obsługi obowiązuje do czasu odwołania. 

Informujemy, że:

 • wydłuża się do 180 dni obowiązek rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej oraz zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu zarejestrowanego w kraju. Zmiana obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.

Informujemy również, że Rada Powiatu Lubańskiego oraz Zarząd Powiatu Lubańskiego odbywają sesje i posiedzenia, a także podejmują rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Taki sposób procedowania obowiązuje również komisje działające przy Radzie Powiatu Lubańskiego oraz inne organy kolegialne.

Dane kontaktowe dotyczące poszczególnych wydziałów dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.powiatluban.pl, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem https://bip.powiatluban.pl/

Korespondencję tradycyjną prosimy kierować na adres:

 • Starostwo Powiatowe w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań

Korespondencję elektroniczną na adres e-mail sekretariat@powiatluban.pl lub poprzez platformę ePUAP /8u2x29mfkn/skrytka.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się poprzez adres e-mail: sekretariat@powiatluban.pl lub drogą telefoniczną na nr tel. 75 64 64 300

Niezbędnik