Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Prezentacja Studium Pogranicza

22-11-2019

Tematem konferencji, która odbyła się w Muzeum Śląskim w Gorlitz była prezentacja Saksońsko-Dolnośląskiego Studium Pogranicza. Studium ma stanowić wkład w dalsze wspieranie i pogłębianie współpracy z naszymi zachodnimi sąsiadami.

Spotkanie odbyło się w ramach unijnego projektu Smart Integration  (Program INTERRREG Polen-Sachsen 2014-2020), a jego organizatorem było Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (SMI). W spotkaniu wzięli udział reprezentanci władz samorządowych oraz przedstawiciele podmiotów społeczno–gospodarczych z obszaru wsparcia Programu Interreg PL-SN 2014-2020. Jednym z referentów podczas spotkania był Walery Czarnecki, starosta Lubański.

Podczas spotkania poruszano zagadnienia związane z przyszłością współpracy transgranicznej i zaprezentowano trzy projekty, które realizowane są na terenie pogranicza, jako przykład tego, co można osiągnąć dzięki lokalnemu zaangażowaniu powiatów, gmin oraz stowarzyszeń.

Wśród sztandarowych projektów znalazł się ten realizowany przez Powiat Lubański pn. „Kom(m)ando „ZurHilfe!/Na pomoc!”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Projekt realizowany jest we współpracy z niemieckim miastem Löbau. Za pozyskane środki, zakupione zostały dwa pojazdy specjalistyczne oraz łódź płaskodenna. Sprzęt przekazany i wykorzystywany jest przez funkcjonariuszy Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu. W ramach projektu odbyły się wspólne ćwiczenia strażackie oraz zrealizowane zostały kursy języka niemieckiego. W ramach zaplanowanych działań, stworzono projekt systemu ostrzegania ,,Kwisa” tzw. sieci obserwacji hydrologicznej na najbardziej niebezpiecznych ciekach wodnych na obszarze naszego powiatu.

Podczas transgranicznego konwentu podsumowano wnioski z wspólnych prac przeprowadzonych w ramach projektu Smart Integration w formie potrzeb działań i założeń działań rozwoju przestrzennego i rozwoju regionalnego, nawiązujących do mocnych i słabych stron transgranicznego obszaru powiązań, które zostały zidentyfikowane w rezultacie szeroko zakrojonej analizy regionalnej.

W pierwszej części spotkania przedstawiono możliwości transgranicznych usług publicznych. Zaprezentowana została, zlecona w ramach projektu, ekspertyza na temat możliwości transgranicznych usług publicznych w saksońsko-dolnośląskim obszarze pogranicza.

Ekspertyza ukazuje – na przykładach miejscowości sąsiedzkich – możliwości działań na rzecz transgranicznej współpracy między gminami w obszarze usług użyteczności publicznej. Poruszono również temat starzenia się populacji w regionie, które powoduje konieczność wdrożenia procesów dostosowujących do nowej sytuacji w różnych obszarach tematycznych.

Bazując na doświadczeniach z innych regionów przygranicznych w studium zaprezentowano możliwości intensywniejszej współpracy pomiędzy gminami niemieckimi i polskimi, szczególną uwagę zwrócono  m. in. na branżę turystyczną czy usługi edukacyjne.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik