Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Projekt na finiszu

03-12-2019

W ubiegłym tygodniu odbyła się konferencja podsumowująca działania,  które zrealizowane zostały w ramach projektu pn. „Kom(m)ando „Zur Hilfe!  Na pomoc!”, którego partnerem był Powiat Lubański. Dokonano oceny  osiągnięć projektu realizowanego już ponad dwa i pół roku.

Na realizację projektu powiat pozyskał ponad 2,4 mln zł. Przypomnijmy, że realizowany wspólnie z Löbau projekt o wartości 1 mln 170 tys. euro  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Środki te przeznaczone zostały na doposażenie jednostek straży pożarnej,  naukę języków jak i realizację wspólnych  ćwiczeń.

Projekt rozpoczął się 01 stycznia 2017 r. Celem szczegółowym programu  była intensyfikacja instytucjonalnej i partnerskiej współpracy pomiędzy  obywatelami i instytucjami we wszystkich obszarach życia publicznego na rzecz rozwoju pogranicza. Ogólnym zaś, wypracowanie potencjałów do wzmocnienia transgranicznego wspierania się w zakresie ochrony przed katastrofami.

Za pozyskane środki, po naszej stronie zakupione zostały dwa pojazdy specjalistyczne oraz łódź płaskodenna wraz z przyczepą i wyposażeniem. Przekazany sprzęt i wyposażenie wykorzystywane jest przez funkcjonariuszy Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu.

W ramach projektu zorganizowane zostały również wspólne ćwiczenia strażackie oraz odbyły się kursy języka niemieckiego, w których uczestniczyli pracownicy powiatowej komendy straży pożarnej i lubańskiego starostwa.

W ramach zaplanowanych działań, powstała dokumentacja systemu ostrzegania ,,Kwisa” tzw. sieci obserwacji hydrologicznej na najbardziej niebezpiecznych ciekach wodnych na obszarze naszego powiatu. Założenia systemu wczesnego ostrzegania zaakceptowane zostały przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzięki jego realizacji, monitorowane będą cieki wodne na terenie powiatu i w przepadku podniesienia stanu wód, system będzie mógł natychmiast powiadamiać służby kryzysowe oraz mieszkańców o zaistniałym zagrożeniu. Podczas konferencji rozmawiano również o zadaniach zrealizowanych u naszych zachodnich sąsiadów.

W ciągu ostatnich 6 lat na wsparcie lubańskiej straży pożarnej powiat przeznaczył ponad 2,9 mln zł ze  środków zewnętrznych. Dzięki zaangażowaniu powiatu strażacy mają do dyspozycji nowoczesny sprzęt, który służy zarówno mieszkańcom naszego powiatu jak i całej strefie pogranicza .

Niezbędnik