Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Projekt za ponad 384 tysięcy złotych

10-09-2020

Powiat Lubański pozyskał kolejne środki zewnętrzne. Pieniądze zostały przeznaczone m.in. na zakup komputerów i oprogramowania, sprzętu audiowizualnego oraz sprzętu ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych.

Wdrożony projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, a jego całkowita wartość to 384.065 zł. Projekt w całości został sfinansowany ze środków zewnętrznych.

- Liderem projektu jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a Wojewoda Dolnośląski pełni funkcję Partnera w realizacji zadań na terenie województwa dolnośląskiego. Tym razem pomoc skierowana jest dla pieczy zastępczej. Chciałbym serdecznie podziękować pracownikom Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu za pomoc w realizacji tego projektu – mówi Walery Czarnecki, starosta lubański.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Jednym z priorytetów, przy jego realizacji jest wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19.

W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. Za pozyskane środki zakupiono:

·         2690 szt. maseczek ochronnych;

·         13 450 sztuk rękawiczek ochronnych;

·         269 litrów płynu dezynfekującego;

·         102 zestawy komputerowe wraz z słuchawkami oraz pełnym pakietem oprogramowania;

·         5 projektorów multimedialnych;

·         5 telewizorów;

·         8 urządzeń wielofunkcyjnych;

kompletnie wyposażono 6 miejsc kwarantanny i izolacji.

Niezbędnik