Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Projekty europejskie w powiecie 2015-2018

03-10-2018

Powiat Lubański w bieżącej kadencji realizował i realizuje 25 projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. Jak zaznacza Walery Czarnecki, wartość projektów to 25 mln 354 tys. zł z czego środki europejskie stanowią 20 mln 974 tys. zł, środki wspierające z budżetu  państwa 1 mln 306 tys. zł, a wkład własny powiatu to 3 mln 073 tys. zł.

Projekty dedykowane są w następujące obszary działania powiatu:

  • Edukacja – 19 projektów o wartości 13 mln 932 tys. zł.
  • Informatyzacja – 1 projekt o wartości 2 mln 277 tys. zł.
  • Geodezja – 1 projekt o wartości 2 mln 514 tys. zł.
  • Drogi – 1 projekt o wartości 4 mln 107 mln zł.
  • Bezpieczeństwo publiczne – 1 projekt o wartości 2 mln 304 tys. zł.
  • Turystyka – 1 projekt o wartości 502 tys. zł.
  • Rynek pracy – 1 projekt o wartości 338 tys. zł.

Wydatki majątkowe związane z inwestycjami tj. budowa dróg, zakup pojazdów, sprzętu komputerowego i oprogramowania to niebagatelna kwota 14 mln  652 tys. zł.

Wydatki bieżące, przeznaczone m. in. na praktyki uczniów, zagraniczne wyjazdy szkoleniowe  uczniów szkół ponadgimnajzalnych, promocja projektów to kwota 10 mln 702 tys. zł.  Czas przedstawić te projekty, które uzyskały  największe dofinansowania.

Edukacja

Przypomnijmy, że Powiat lubański znalazł się na V miejscu – w kategorii „powiaty” w ogólnopolskim rankingu – Dotacje Unijne w Oświacie. Wysokość pozyskanych środków tylko w okresie 2007-2015 to blisko 14 mln zł. Środki te przeznaczone zostały na realizację piętnastu projektów.

- Tylko w przeciągu ostatniej kadencji pozyskaliśmy podobną kwotę. Świadczy to o wiedzy, kompetencji i zaangażowaniu całego zespołu realizującego poszczególne działania – mówi Walery Czarnecki, starosta lubański.

Pieniądze w tych obszarze przeznaczone są nie tylko na zakup wyposażenia, ale także na modernizację  pracowni zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest powiat.

Największym z realizowanych projektów to ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnej szkół kształcenia zawodowego Powiatu Lubańskiego poprzez doposażenie specjalistycznych pracowni”.

Wartość projektu przekracza 3,7 mln zł.  Środki te powiat pozyskał od samorządu województwa dolnośląskiego z przeznaczeniem na doposażenie szkolnictwa zawodowego. W ramach tych funduszy w nowy sprzęt dydaktyczny wyposażonych zostanie 17 pracowni edukacyjnych. Pieniądze zostaną przeznaczone również na modernizację  pracowni.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu zakres wsparcia obejmuje dwie pracowanie - ekonomiczną z rachunkowością oraz informatyczną. 10 nowych pracowni zyska Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu, mieszczący się przy ulicy Leśnej 8. Wyposażone w nowy sprzęt zostaną m. in.  pracownie instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych w zawodzie technik elektronik, obróbki ręcznej, instalacji elektrycznych w zawodzie technik elektryk oraz warsztaty szkolne w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

Zmodernizowanych zostanie również pięć pracowni w ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu. Pracownie logistyczna, spedycyjna,  obsługi reklamy, wyposażone zostaną w nowy sprzęt. Wyremontowane zostaną podłogi, ściany wraz z wymianą instalacji elektrycznej.

W pracowni hotelarskiej i gastronomicznej wymienione zostaną sprzęt i wyposażenie. Modernizacja obejmie m.in. wymianę instalacji wody cieplnej i zimnej, kanalizacje sanitarną, wentylację, instalację elektryczną, remont podłogi, ścian, zabezpieczenie ścian i podłogi w węźle higieniczno-sanitarnym, montaż urządzeń sanitarnych, lady recepcyjnej oraz bagażnika hotelowego. W pracowni gastronomicznej odnowione zostaną również ściany i sufity.

Wspólny projekt trzech powiatów

Na niwie oświaty powiat lubański, jako lider realizuje także innowacyjny projekt edukacyjny wspólnie z powiatami zgorzeleckim i bolesławieckim. Chodzi o dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do lokalnego rynku pracy. Budżet projektu to 1 mln  472 tys. zł. Projekt pn. „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu województwa dolnośląskiego (REGSI)” zakłada wsparcie w nowoczesne narzędzia i metody pracy.

Z myślą o młodzieży

Celem kolejnych projektów jest  dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz zwiększenie atrakcyjność i efektywność szkolnictwa zawodowego dlatego nasz powiat pozyskuje również środki finansowe z Programu Komisji Europejskiej – Erasmus+ na realizację praktyk zagranicznych, które stanowią ogromną szansę rozwoju zawodowego młodzieży.

I tak, „IT&Economy 2.0 - staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego”  oraz „IT&Economy 3.0” – to projekty powiatu realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu. Dzięki nim uczniowie wyjadą na staże zagraniczne m. in. we Włoszech i Irlandii.

Szkolenia i warsztaty zagraniczne to także projekt „VivaEspania – praktyki zawodowe dla ambitnych uczniów”. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu. W jego trakcie uczniowie będą mieli możliwość odbycia  praktyk w nowoczesnych hiszpańskich przedsiębiorstwach na terenie Grenady i Walencji. 

Uczniowie tej szkoły realizują również projekt pn. „Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści – zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizacje form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim”. Projekt kierowany jest do uczniów kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych. Zakłada odbycie staży, wizyt zawodoznawczych oraz udział w obozach naukowych oraz językowych. 

Informatyzacja

Powiaty Lubański, Bolesławiecki, Lwówecki, Zgorzelecki wraz z Miastem Lubań otrzymały dofinansowanie na rozwój e-administracji, czyli narzędzi, które ułatwią nam życie, umożliwiając załatwianie większości urzędowych spraw bez wychodzenia z domu. Wartości wszystkich zadań przewidzianych do realizacji przez samorządy przekroczy 9 milionów złotych z Unii Europejskiej. Lubańskie starostwo otrzymało 1 milion 935 tysięcy złotych. Wartość projektu wynosi 2 mln 277 tys. zł. Co to oznacza dla klienta urzędu?

E-karty usług, e-załatwianie spraw, e-learning, system kolejkowania w wydziałach to nowe usługi, które dostępne będą przez internet w lubańskim starostwie. Projekt zakłada także ujednolicenie serwisów internetowych wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu oraz modernizację i zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania. Powstaną także specjalne bazy danych na potrzeby urzędu.

W chwili obecnej, w starostwie nie funkcjonuje system pozwalający na dokonywanie płatności na platformie ePUAP i w Cyfrowym Urzędzie SP. Projekt przewiduje wdrożenie modułu, umożliwiającego dokonywanie tego rodzaju płatności. W ramach projektu przewidziano wdrożenie systemów: Finansowo-Księgowego i Płacowo-Kadrowego.

Bardzo się cieszę, że coraz więcej urzędów wdraża nowoczesne technologie. Umożliwią one mieszkańcom sprawne załatwianie spraw przez Internet, bez wychodzenia z domu – podkreśla Walery Czarnecki, starosta lubański.

Geodezja

Jesteśmy jednym z dwudziestu trzech powiatów Województwa Dolnośląskiego, biorących udział w projekcie realizowanym przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”.

Projekt polega na modernizacji i rozbudowie systemów teleinformatycznych do świadczenia e-usług wraz ze założeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz pozyskaniem danych, w celu usprawnienia procesów inwestycyjnych, a także podniesienia efektywności działań służących opracowywaniu skutecznych strategii rozwoju powiatów Województwa Dolnośląskiego.

W ramach projektu powstaje również nowa platforma geodezyjna. Celem projektu jest budowa internetowego portalu, pozwalającego klientom urzędu, na szybkie załatwienie niezbędnych formalności. Dzięki temu usprawniona zostanie obsługa klientów a korzystanie ze specjalistycznych geodezyjnych informacji będzie o wiele prostsze. Wartość projektu w skali województwa wynosi ponad 51,5 mln zł, w tym na powiat lubański przypada 2,4 mln zł.

Drogi

W tym momencie na terenie powiatu, wyremontowano już ponad 90 procent powiatowych dróg. Dzięki unijnym środkom możliwa jest kontynuacja modernizacji ponad 3 kilometrowego odcinka drogi powiatowej prowadzącej z Siekierczyna do Nowej Karczmy.

Wartość inwestycji to ponad 4,1 mln zł, z czego ponad 2,8 mln zł pokryje dotacja.  Obecnie trwa drugi etap prac na przedmiotowym odcinku. Pierwszy objął przebudowę drogi na odcinku 2,3 km wraz budową 2,3 km chodnika oraz przebudową mostu w ciągu drogi powiatowej oraz odwodnieniem drogi i przebudową wjazdów do posesji. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Bezpieczeństwo publiczne

Na realizację tego zadania powiat pozyskał ponad 2,4 mln zł. Środki te związane są z realizacją projektu „Kom(m)ando „Zur Hilfe! Na pomoc!”. Projekt realizowany jest we współpracy z niemieckim miastem Löbau. Za pozyskane środki, zakupione zostaną dwa pojazdy specjalistyczne oraz łódź płaskodenna. Sprzęt przekazany i wykorzystywany będzie przez funkcjonariuszy Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu. Za nami pierwsze wspólne ćwiczenia strażackie oraz realizowane są kursy języka niemieckiego, w których uczestniczą pracownicy starostwa oraz powiatowej komendy straży pożarnej. W ramach zaplanowanych działań, stworzono projekt systemu ostrzegania ,,Kwisa” tzw. sieci obserwacji hydrologicznej na najbardziej niebezpiecznych ciekach wodnych na obszarze naszego powiatu.

Turystyka

Powiat Lubański wraz z 12 partnerami czeskimi i 8 polskimi realizuje projekt mający na celu stworzenie trasy rowerowej wokół Gór Izerskich.

Efektem jego realizacji będzie stworzenie pętli rowerowej wokół Gór Izerskich o łącznej długości 220 kilometrów, która łączyć będzie obie strony pogranicza wraz ze znajdującymi się tam atrakcjami. Oznakowanie i upublicznienie przebiegu trasy zarówno na mapach jak i stronach internetowych projektu pozwoli  turystom na zwiedzanie ciekawych miejsc po jednej i drugiej stronie granicy. Trasa będzie biegła przy głównych obiektach dziedzictwa kultury i przyrody. Według przedstawionej koncepcji powstanie ponad 90 kilometrów nowych tras i ścieżek rowerowych, zrekonstruowanych zostanie blisko 7 kilometrów i połączone zostaną z 122 kilometrami istniejących już tras.

Projekt pn. „Rowerem wokół Gór Izerskich” realizowany jest w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, a wartość całego projektu wynosi 3,6 miliona euro, w tym całkowite wydatki kwalifikowane to kwota 3,4 mln euro.

- W tym miejscu chciałbym podziękować osobom, które zaangażowały się w przygotowanie tych wszystkich projektów. Pragnę podkreślić, że projekty edukacyjne realizowane są praktycznie we wszystkich jednostkach oświatowych prowadzonych przez powiat lubański. Należy tu również docenić wkład i staranie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu w tworzenie wniosków oraz zaangażowanie szkół i placówek w ich realizację za co serdecznie dziękuję – kwituje Walery Czarnecki, starosta lubański.

Niezbędnik