Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Radni obradowali zdalnie

07-05-2020

W związku ze stanem epidemii w Polsce ograniczeniom uległy również sesje. Ostatnia sesja Rady Powiatu Lubańskiego odbyła się z wykorzystaniem środków systemów elektronicznych, co jest dopuszczalne ze względu na szczególne uregulowania prawne wynikające z tzw. ustaw koronowirusowych.

Z pomocą przyszły informatyczne systemy umożliwiające przeprowadzenie wideokonferencji oraz organizację głosowań.  Radni uczestniczyli w niej zdalnie, większość – zasiadając w domach przed swoimi komputerami.

To druga taka sesja Rady Powiatu Lubańskiego w historii powiatowej samorządności. Powiat Lubański skorzystał z tej możliwości, jako jeden z pierwszych w regionie. Stawili się na niej wszyscy radni. - Mimo trudności wywołanych epidemią samorząd może działać normalnie i pracować, podejmując decyzje. Sesja odbywa się za pośrednictwem odpowiedniego systemu. Radni są wcześniej zalogowani. Po sprawdzeniu kworum oddają głos. Ostatecznie rada przyjęła trzy uchwały – podkreśla Walery Czarnecki, starosta lubański.

Pierwsza z nich dotyczyła rozpatrzenia wniosków dotyczących zwiększenia środków finansowych PFRON na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych oraz zwiększenie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

Przyjęto również uchwałę w sprawie podziału środków finansowych przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na rok 2020 dla Powiatu Lubańskiego, na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Trzecia regulacja dotyczyła zgody na zmianę Uchwały nr XI/111/2019 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w charakterze partnera oraz realizację przez Powiat Lubański projektu pn. „#EKOTURYSTYKA dla przyrody, lokalnej społeczności i kultury w polsko – saksońskim regionie przygranicznym” w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie.

Niezbędnik