Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Remont Wrocławskiej

08-02-2018

Remont ulicy Wrocławskiej w Lubaniu, zapowiadany był już w ubiegłym roku. Wykonawcy nie udało się jednak wyłonić. W tym roku, ze względu na sprzyjające warunki pogodowe inwestycja ta ruszyła.

Droga ta faktycznie wymaga pilnego remontu. Zmodernizowany zostanie odcinek stanowiący wyjazd z Lubania w kierunku Nowogrodźca (przy cmentarzu).  Jest to wspólna inwestycja województwa, powiatu i miasta. Zdanie będzie finansowane w formule 50/25/25. Połowę środków zapewni Urząd Marszałkowski a druga część sfinansowana zostanie, po połowie z budżetu powiatu oraz miasta. Koszt inwestycji to milion złotych.

- W ramach prac na tym odcinku odnawiane są chodniki po obu stronach,  zmodernizowana zostanie jezdnia wraz z odwodnieniem w ciągu drogi. Remont będzie dotyczył odcinka od skrzyżowania z drogą krajową K30 a zakończy się przy cmentarzu komunalnym. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu pn. ,,Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich” – mówi Walery Czarnecki, starosta lubański.

Starosta podkreślił, że podejmie rozmowy z marszałkiem,  Cezarym Przybylskim w sprawie kontynuacji remontu tej drogi w kierunku Nowogrodźca. Miejmy nadzieję, że inwestycja ta znajdzie finansowanie w budżecie urzędu marszałkowskiego i zakwalifikowana zostanie do tych priorytetowych.

Niezbędnik