Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Rozwój e-usług w Powiecie Lubańskim

23-02-2021

Powiat Lubański realizuje projekt pn. „Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań”

Przedmiotem projektu jest wprowadzenie zaawansowanych e-usług publicznych o wysokiej dojrzałości, pozwalających odbiorcom na kompleksowe załatwienie spraw urzędowych. Projekt jest realizowany przez 5 partnerów: Powiat Bolesławiecki (partner wiodący) i Powiaty Lubański, Lwówecki, Zgorzelecki i Gmina Miejska Lubań.

W celu usprawnienia funkcjonowania e-usług przewidziano wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu wspomagania procesów  decyzyjnych i zarządzania. W urzędach i jednostkach organizacyjnych wdrożone zostały m.in. nowoczesne systemy księgowe, kadrowo-płacowe, Elektroniczne Obiegi Dokumentów kompatybilne z wdrażanymi systemami dziedzinowymi.

W lubańskim starostwie udostępniony został „system kolejkowy” przeznaczony do obsługi klientów Wydziału Komunikacji. Jego wdrożenie, po otwarciu urzędu wpłynęło na poprawę jakość obsługi mieszkańców i uporządkowało  kolejkę osób oczekujących na załatwienie swoich spraw,  z których ogromna ilość jest już realizowana zdalnie.Zadaniem systemu jest ustalenie kolejności obsługi każdego klienta w wybranej grupie spraw, a następnie zaproszenie go do odpowiedniego pokoju i stanowiska poprzez wyświetlenie numeru i nadanie komunikatu głosowego.

Starostwo uruchamia również nowe narzędzie – Portal Elektronicznego Urzędu, za pomocą którego bez konieczności wchodzenia z domu do urzędu załatwimy swoje sprawy. Ich katalog, realizowany przez poszczególne wydziały starostwa w całości lub w części elektronicznie, znajduje się na stronie internetowej https://cu.spluban.nv.pl/.

Wszystko to za sprawą projektu pt. „Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań”.Głównym celem prezentowanego projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych na terenie powiatów bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego i Gminy Miejskiej Lubań.

Starostwo lubańskie pozyskało na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 kwotę 1.9 mln zł. Całkowita wartość projektu wynosi 7.997.219,53 zł przy czym kwota dofinansowania 85% wynosi 6.797.636,60 zł. Okres realizacji projektu to  -15.10.2018 r. - 28.02.2021 r.

 

Niezbędnik