Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Spotkanie Starosty z Marszałkiem

28-07-2020

Współpraca polsko-niemiecka, kontynuacja realizacji projektu „Kom(m)ando „Zur Hilfe! Na pomoc!” oraz inwestycje, które samorząd województwa we współpracy z naszym powiatem  realizuje dla mieszkańców tej części Dolnego Śląska to główne tematy rozmów starosty Walerego Czarneckiego z marszałkiem Cezarym Przybylskim.

We wspólnych rozmowach uczestniczyli również Dietmar Buchholz, Nadburmistrz Miasta Löbau. Rozmawiano o wyzwaniach, stojących przed samorządem Powiatu Lubańskiego oraz możliwości jego kontynuacji. W ramach projektu, realizowanego od 2017 roku przez powiat lubański oraz niemieckie miasto Löbau, doposażone zostały jednostki straży pożarnej w powiecie czy prowadzone były wspólne ćwiczenia służb. Głównym celem było rozwijanie współpracy transgranicznej w przeciwdziałaniu występowania katastrof i klęsk żywiołowych. Jest pomysł na kontynuacje tych działań.

Wśród wielu poruszanych tematów znalazły się kwestie związane z inwestycjami drogowymi na terenie Powiatu Lubańskiego. Rozmawiano o modernizacji odcinka drogi w Pobiednej biegnącego od granicy miejscowości, przez ulicę Nowomiejską. Środki na remont tej drogi pozyskane zostały z budżetu województwa, a Powiatowy Zarząd Dróg jest już w trakcie przygotowywania postępowania przetargowego na realizację tego zadania.

Starosta zwrócił również uwagę na pilną potrzebę remontu drogi wojewódzkiej biegnącej przez Radogoszcz (droga Nr 357). Wcześniej spotkanie w tej sprawie odbyło się również w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu, w której uczestniczył dyrektor tej instytucji Leszek Loch.

Walery Czarnecki podkreślił, że droga ta wymaga pilnego remontu, a mieszkańcy bardzo czekają na realizację tej inwestycji. Jest ona ciągle łatana i znajduje się w bardzo złym stanie technicznym.

Rozmowy dotyczyły także wyrażenia opinii w sprawie przypisania naszego powiatu do obszarów odpowiedzialności Centrów Zdrowia Psychicznego dla Województwa Dolnośląskiego. Starosta poinformował, że opowie się za rozwiązaniem przyjętym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, gdzie Powiat Lubański umieszczono w Centrum Zdrowia Psychicznego Nr 1, wspólnie z powiatami – bolesławieckim i lwóweckim.

Niezbędnik