Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Staże u pracodawców, szkolenia dla nauczycieli

13-05-2019

Na rynku coraz ważniejsza jest praktyczna nauka zawodu, zdobycie kwalifikacji i umiejętności. Uczniowie chętniej korzystają ze staży i płatnych praktyk, a firmy częściej zatrudniają młodych. Tak jest również w naszym powiecie.

Dzięki realizacji szeregu projektów unijnych, młodzież ze szkół z terenu Powiatu Lubańskiego ma możliwość skorzystania ze staży u pracodawców. ,,Mickiewicz zawodowo” - to pierwszy z realizowanych projektów, który umożliwił odbycie staży zawodowych 38 uczniom z technikum o specjalności technik ekonomista i technik informatyk z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu. Odbywają się one w 24 firmach. Są to urzędy oraz prywatne działalności gospodarcze.

Z takiej formy praktycznej nauki w firmie skorzystali również uczniowie z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu. Ośmiu uczniów technikum o specjalności technik informatyk i technik informatyk, odbywa staż u trzech pracodawców. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści(…)”.

Pracodawcy chętnie przyjęli młodzież na dodatkowe praktyki, zgodnie z programami wykraczającymi poza podstawę programową. Miesięczne doświadczenie to dodatkowa forma poznania naturalnych warunków pracy, ale też często przygotowanie sobie przez pracodawcę przyszłego pracownika. Każdy uczeń otrzyma stypendium stażowe, a na zakończenie stażu - certyfikat potwierdzający odbycie stażu, co będzie ważnym atutem w jego CV.

Szansę na podniesienie swoich kwalifikacji otrzymają również nauczyciele przedmiotów zawodowych. W tym miesiącu, w ramach projektu ,,Mickiewicz zawodowo” informatycy i ekonomiści będą mogli skorzystać z kilku szkoleń, które zostaną sfinansowane ze środków unijnych.  Następnie w kolejnym roku szkolnym nabyte umiejętności wykorzystają podczas zajęć pozalekcyjnych, planowanych w ramach wspomnianego projektu.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik