Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Stypendia dla najzdolniejszych zawodowo

14-10-2019

Podczas Sesji Rady Powiatu Lubańskiego w dniu 26 września 2019 zostały wręczone stypendia dla czterech najzdolniejszych w zakresie przedmiotów zawodowych uczennic z klas czwartych technikum w zawodach: technik informatyk i technik ekonomista w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu.

Stypendia otrzymały: Alicja Jabłońska – z Technikum Informatycznego, Renata Gajdosz – z Technikum Informatycznego, Gabriela Kumosz – z Technikum Ekonomicznego oraz Aleksandra Trzeciak z Technikum Ekonomicznego.

Decyzje o przyznaniu stypendium wręczył Starosta Lubański, Walery Czarnecki wraz z dyrektorem Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu, Anną Adamską oraz dyrektorem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu – Renatą Czuj.  

Projekt „Mickiewicz zawodowo" realizowany jest przez Powiat Lubański – Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego mija półmetek. Adresowany jest do uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych z technikum w zawodach: technik informatyk i technik ekonomista w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu.

Jego założenia są oparte na organizacji praktycznej nauki zawodu dla uczniów i cieszy się wśród nich dużym zainteresowaniem. W ramach projektu zakupiono już wyposażenie do dwóch pracowni, w których uczy się młodzież. Koszt inwestycji to kwota ponad 150.000 zł. W ramach projektu zrealizowano już m.in. 70 odpłatnych staży dla uczniów u lokalnych pracodawców oraz  kurs prawa jazdy w którym udział wzięło 15 uczniów. W tym miesiącu 30 osób weźmie udział w obozach językowych.

Jedną z form wsparcia cieszącą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży technikum jest możliwość uzyskania stypendium naukowego. Stypendium w kwocie 1.000 zł miesięcznie wyróżnieni uczniowie otrzymują przez okres 10 miesięcy, a przyznawane jest za wysokie wyniki w zakresie przedmiotów zawodowych. Stypendyści korzystają również z konsultacji nauczycieli, co pozwala im w pełni rozwijać swoje zawodowe pasje i zainteresowania. Zgodnie z Regulaminem stypendialnym pierwsze stypendia finansowane w ramach projektu przyznano w marcu 2019 r. Korzystają z nich Klaudia Galik z TE, Aleksandra Stolarczyk z TE, Mateusz Stołecki z TI oraz Jakub Wiśniewski z TI.

Łącznie w ramach projektu „Mickiewicz zawodowo” Powiat Lubański objął wsparciem 8 najzdolniejszych uczniów technikum z ZSP im. Adama Mickiewicza w Lubaniu. Wszystkim stypendystom gratulujemy.

Projekt „Mickiewicz zawodowo” ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu nauki. Poprzez realizację planowanych zadań nastąpi wśród uczniów i uczennic objętych wsparciem znaczący wzrost ich konkurencyjności na rynku pracy, co bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia szans na ich zatrudnienie.

Niezbędnik