Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Stypendia dla uczniów

26-03-2019

Choć nauka w publicznych jest bezpłatna, to pozostałych kosztów z nią związanych jest naprawdę sporo. Podręczniki, pomoce naukowe, dojazdy do szkół sporo kosztują. Jedną z możliwości, aby zdobyć środki za naukę jest otrzymanie stypendium.

W tym roku szkolnym programem stypendialnym pn. „Mickiewicz zawodowo” objętych zostało czworo uczniów. Stypendia wręczył Walery Czarnecki, starosta lubański, Renata Czuj, dyrektor szkoły wraz z Anną Adamską, dyrektorem Powiatowego Centrum Edukacyjnego.

Podczas spotkania w lubańskim starostwie doceniono w ten sposób osiągnięcia 4 osób. Na liście znaleźli się Klaudia Galik oraz Aleksandra Stolarczyk, uczennice klasy 3TR – technik ekonomista. Z klasy 3TI – technik informatyk stypendia otrzymali – Mateusz Stołecki oraz Jakub Wiśniewski.

Wszystko to za sprawą projektu pn. Mickiewicz zawodowo, który adresowany jest do uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych z technikum w zawodach - technik informatyk i technik ekonomista.

Aby znaleźć się w gronie uczniów, którym zostały przyznane stypendia – bez względu na etap edukacji – należało wykazać się bardzo dobrymi wynikami, zwłaszcza z przedmiotów w obszarze zawodów – technik ekonomista i technik informatyk. Trzeba było mieć także wysoką średnią ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego. Oprócz wysokich wyników w nauce ubiegający się o stypendia powinni byli wykazać się też szczególnymi osiągnięciami takimi jak udział w olimpiadach i konkursach.

- Pierwsze pieniądze z tego programu właśnie trafiają na konto stypendystów. Serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym, życząc dalszych sukcesów - zaznacza Walery Czarnecki, starosta lubański.

W zależności od ocen i osiągnięć uczniów jest to kwota nawet do 10 tysięcy złotych, która wypłacana będzie stypendystom przez 10 miesięcy.

W ramach projektu zaplanowano doposażenie bazy technikum w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne tj. zestawy komputerów, komputer serwer, skanery 3D, drukarkę kolorową, tablice multimedialne a także wiele innych pomocy na potrzeby zajęć dydaktycznych, które umożliwią stałe podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli przyczyniając się do zwiększania efektywności kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim.

Niezbędnik