Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Szkolnictwo zawodowe w powiecie dofinansowane

27-11-2017

Ponad 3 mln 150 tys. złotych otrzymał powiat lubański od samorządu województwa dolnośląskiego na doposażenie szkolnictwa zawodowego. W piątek starosta lubański Walery Czarnecki podpisał umowę na realizację kolejnego projektu edukacyjnego. Realizowanych obecnie jest osiem projektów, następne czekają na rozpatrzenie. 

Celem  realizowanych projektów jest  dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz zwiększenie atrakcyjności i efektywności szkolnictwa zawodowego.

W ramach realizacji projektu pn.  „Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnych szkół kształcenia zawodowego Powiatu Lubańskiego poprzez doposażenie specjalistycznych pracowni”, w nowy sprzęt dydaktyczny wyposażonych zostanie 17 pracowni edukacyjnych. Pieniądze zostaną przeznaczone nie tylko  na zakup wyposażenia, ale także na modernizację  pracowni kształcenia zawodowego. Projektem objęte zostały trzy szkoły ponadgimnazjalne, dla których organem prowadzącym jest powiat.

- Wartość wszystkich projektów realizowanych przez powiat to imponująca kwota 7,47 mln zł, przy czym pieniądze pozyskane z UE to ponad 6,7 mln. zł, a wkład własny powiatu to ponad 770 tys. zł. Wydatki na inwestycje dotyczące poprawy bazy dydaktycznej w ramach w/w zadań to 3,7 mln. zł. Należy tu również docenić wkład i staranie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu w tworzenie wniosków oraz zaangażowanie szkół i placówek w ich realizację – podkreśla Walery Czarnecki, Starosta Lubański.

Powiat lubański jest liderem w pozyskiwaniu funduszy unijnych, również tych skierowanych na działania oświatowe.  Nasz powiat znalazł się na V miejscu – w kategorii „powiaty” w ogólnopolskim rankingu – Dotacje Unijne w Oświacie. Wysokość pozyskanych środków tylko w okresie 2007-2015 to blisko 14 mln. zł. Środki te przeznaczone zostały na realizację piętnastu projektów.

W podpisaniu umowy uczestniczył Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego i jak sam podkreślił - nasz region bardzo dynamicznie się rozwija, potrzebni są fachowcy dlatego chętnie wspieramy takie projekty jak ten w powiecie lubańskim.

Niezbędnik