Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Transgraniczna współpraca Saksonii i Dolnego Śląska

17-05-2018

15 maja br. w Gorlitz odbył się Konwent Gmin Przygranicznych z Saksonii i Dolnego Śląska. Spotkanie dotyczyło międzysamorządowej współpracy w zakresie dostępu do usług publicznych. Jednym z prelegentów konwentu był Walery Czarnecki, starosta lubański.

Starosta uczestniczył w dyskusji na temat barier w zakresie pogłębiania współpracy transgranicznej i możliwych sposobów ich przezwyciężenia. Walery Czarnecki podkreślił, że oprócz barier natury prawnej, które dotyczą przede wszystkim nieprecyzyjnych uprawnień przedstawicieli samorządu do prowadzenia współpracy zagranicznej oraz odmiennych krajowych struktur podziału administracyjnego należy zwrócić uwagę również na te związane z dystansem kulturowym i językowym. Tak naprawdę trudno jest ocenić, które z tych ograniczeń są najbardziej uciążliwe i hamują pogłębianie współpracy. Jedno jest pewne, wszystkie posiadają charakter względny, więc z teoretycznego punktu widzenia każdą z nich można wyeliminować, a na pewno ograniczyć.

Konwent odbył się w Muzeum Śląskim w Gorlitz, w ramach unijnego projektu Smart Integration  (Program INTERRREG Polen-Sachsen 2014-2020) a jego organizatorem było Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (SMI).

Główny wykład na temat perspektyw współpracy trans granicznej z niemieckim udziałem przedstawił dyrektor Euro-Instytutu, Georg Walter. Euro-Instytut – Instytut Współpracy Transgranicznej jest instytucją niemiecko-francuską. Jednostka ta na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec realizuje cykl konferencji dotyczących współpracy trans granicznej z niemieckim udziałem.

W nawiązaniu do głównego wykładu zaprezentowane i omówione zostały praktyczne przykłady oraz doświadczenia z różnych regionów przygranicznych w zakresie trans granicznej współpracy dotyczącej opieki medycznej, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed katastrofami, zaopatrzenia w wodę i doprowadzenia ścieków.

Podsumowaniem konwentu była dyskusja, w której udział wzięli przedstawiciele samorządów z Saksonii oraz Dolnego Śląska.

Niezbędnik