Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Uczniowie KZL-u realizują płatne staże zawodowe

27-08-2018

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej od stycznia 2018 realizuje kolejny projekt z obszaru kształcenia zawodowego „Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści”– zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów techników poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim” - informuje Lidia Błażków dyrektor Zespołu.

W ramach tego projektu uczniowie kształcący się w zawodach: technik logistyk, technik informatyk i technik żywienia i usług gastronomicznych mają między innymi możliwość realizacji płatnych staży zawodowych w przedsiębiorstwach wykorzystujących nowoczesne oprogramowania komputerowe i sprzęt, prowadzących działalność marketingową i gwarantujących wysoką jakość doskonalenia zawodowych umiejętności praktycznych. Staże przebiegają zgodnie z założeniami merytorycznymi ujętymi we wzorcowych programach , które zostały opracowane przez nauczycieli przedmiotów zawodowych i przedstawicieli pracodawców na potrzeby realizacji Projektu oraz do wykorzystania w obszarze kształcenia zawodowego w przyszłości -wyjaśnia Lidia Błażków dyrektor Zespołu.

W lipcowych stażach wzięło udział 24 uczniów, którzy pod okiem opiekunów -profesjonalistów w poszczególnych branżach zdobywali i doskonalili swoje umiejętności praktyczne. Za wykonywaną pracę młodzież ZSP im. KZL uczestnicząca w stażach zawodowych otrzymała wynagrodzenie w wysokości 2100,00zł. Staże zawodowe są realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem: kolejnych 20 uczniów doskonali swoje umiejętności praktyczne w sierpniu, następni odbędą przygotowanie branżowe we wrześniu, listopadzie i grudniu 2018r.

Z informacji Lidii Błażków dyrektora Szkoły wynika, że współpraca z nowoczesnymi przedsiębiorstwami i firmami układa się wzorcowo. Staże zawodowe realizowane są w przedsiębiorstwach i firmach na terenie powiatów: lubańskiego, bolesławieckiego, zgorzeleckiego i jeleniogórskiego – w Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o., RENA Polska Sp.z.o.o, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów, Villa Cotonina Sp.z o.o. Firma Handlowo – Usługowo – Produkcyjna „MAR”, PPHU JUNIWERSAL „Motel Łużycki” F.PHU NetComp , Firma Handlowo-Usługowa „LANBIT” LubaNet Intera sp. z o.o., DaSec DaSec Sp. z o.o. , KOMPUTEROWNIA Sp.z .o. o, LEO-NET, „AGROMETAL” s.c. Gerresheimer Bolesławiec S.A.

Niezbędnik