Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Uwaga na tracące ważność dowody osobiste!

21-07-2021

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Lubaniu przypomina o 10-letnim okresie ważności dowodów osobistych wydanych osobom między 18 a 65 rokiem życia. W 2016 roku tracą ważność dowody osobiste wydane w 2006 r. oraz dowody osobiste wydane osobom małoletnim w 2011 roku.

Zachęcamy do sprawdzenia w dokumencie terminu ważności dowodu osobistego i dopełnienia obowiązku wymiany dokumentu w przypadku upływu tego terminu.Posługiwanie się nieważnym dokumentem może spowodować trudności w załatwianiu spraw w urzędzie, banku lub utrudni wyjazd zagranicę.

Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych nakłada na posiadacza dowodu osobistego obowiązek jego wymiany, między innymi, w przypadku upływu terminu ważności dowodu osobistego. O wymianę należy wystąpić nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć kolorową fotografię o wym. 35x45 mm, taką, jak do zdjęcia paszportowego. Sposób wykonania fotografii jest ściśle określony przez MSWiA i normę ICAO 9303, a zakłady fotograficzne świadczące profesjonalne usługi zobowiązane są do przestrzegania (czytaj więcej o tym, na co należy zwrócić uwagę).

Informacje oraz wnioski dotyczące wydania dowodu osobistego dostępne są na stronie www.bip.luban.pl, w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Lubań, ul. Mickiewicza 6, parter oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Lubań, ul. 7 Dywizji 14, I piętro.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Biuro Dowodów Osobistych po numerem telefonu 75 64 64 441. Od stycznia 2010 roku dowody osobiste są wydawane bezpłatnie.

foto źródło: portalsamorzadowy.pl

Niezbędnik