Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

UWAGA! Ograniczenie dostępności do poradni specjalistycznych

01-04-2020

Celem minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19, Zarząd NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. wprowadzaograniczenie, do niezbędnego minimum w zakresie udzielania świadczeń wykonywanych planowo lub zgodnie z przyjętym planem postępowanialeczniczego 
w poradniach specjalistycznych. 

Oznacza to, że od dnia 01 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. zostają odwołane wszystkie wizyty pacjentów, w tym wizyty planowe pilne. Na bieżąco będą przyjmowani pacjenci w trybie nagłym. 

Pacjenci, którzy np. wymagają zaopatrzenia w leki poprzez wystawienie recept proszeni są o kontakt z Rejestracją  nr tel.  75 721 39 40 lub z personelem medycznym poszczególnych poradni specjalistycznych tel. 75 721 39 20 (dotyczy to wyłącznie pacjentów kontynuujących leczenie). 

Wprowadza się wizyty na odległość, z których mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym. W celu uzyskania teleporady pacjenci proszeni są o kontakt z Rejestracją  nr tel.  75 721 39 40 lub z personelem medycznym poszczególnych poradni specjalistycznych tel. 75 721 39 20. Dzięki zdalnemu kontaktowi pacjenta z lekarzem, znacznie ograniczymy możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa. Teleporada zwiększy bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a  jednocześnie będzie traktowana na równi z wizytą w gabinecie lekarskim.

Pacjenci, których wizyty z okresu od dnia 01 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. zostały odwołane, proszeni są o kontakt  z Rejestracją po dniu 05 maja 2020 r.  celem ustalenia nowego terminu wizyty tel. 75 721 39 40. Nasza prośba o kontakt pacjenta z Rejestracją wynika z dużej ilość odwołanych wizyt.

Rejestracja do Poradni specjalistycznych odbywać się będzie na zasadzie wyznaczenia wstępnego terminu wizyty, który zostanie podany z dokładnością co do daty po ustaniu stanu epidemiologicznego. Szacujemy, że dokładne terminy wizyt będzie można wyznaczać po dniu  05 maja 2020 r. Z uwagi na ogromną  liczbę pacjentów uprzejmie prosimy pacjentów o kontakt z Rejestracjącelem ustalenia dokładnego terminu wizyty tel. 75 721 39 40

Dodatkowo został uruchomiony drugi numer telefonu do kontaktu z Rejestracją nr tel.  75 721 07 88

W celu Rejestracji na badania RTG ze skierowaniem od lekarza POZ, rejestracja wyłącznie telefoniczna pod nr 75 721 39 20 wew. 178. 

Niniejszy komunikat jest jednoznaczny z poinformowaniem pacjentów o czasowo odwołanych wizytach.

Niezbędnik