Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

W Lubaniu działają młodzieżowe miniprzedsiębiorstwa

15-01-2019

Od tamtego roku w trzech szkołach średnich, których organem prowadzącym jest powiat działają mini przedsiębiorstwa. Podstawowym celem projektu jest nauczanie przedsiębiorczości w szkołach na terenie czesko-polskiego Euroregionu Nysa poprzez tworzenie przedsiębiorstw szkolnych.

Wszystko to za sprawą realizowanego przez nasz powiat projektu „Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach”, współfinansowanego ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach programu Interreg V–A Republika Czeska–Polska. Już w ubiegłym roku młodzieżowe firmy rozpoczęły swoją działalność, zaczęły kupować materiały i wyposażenie, uczniowie rozdzielili stanowiska w miniprzedsiębiorstwach, stworzyli logo i inne materiały promocyjne swoich firemek.  

10 stycznia br. w Lubaniu odbyło się wspólne seminarium kształcące dla nauczycieli. W seminarium udział wzięli kierownicy miniprzedsiębiorstw z Polski i z Czech. Seminarium było rozdzielone na 2 części – rzeczową i metodyczną. W pierwszej części uczestnicy zajmowali się przede wszystkim minionymi działaniami projektu oraz tym, co nasz czeka w przyszłości – raport monitorujący. Uczniowie zapoznali się z kartami pracy, które stworzył dla nich zespół kierujący. W tym samym dniu odbyło się również spotkanie grupy eksperckiej. Głównym celem spotkania był raport monitorujący i jego przygotowanie. W spotkaniu wzięli udział koordynatorzy, menedżerowie finansowi i zespół realizacyjny.

W drugiej części uczestnicy zajęli się realizacją działań kluczowych i prowadzili wspólnie dyskusję.

Niezbędnik