Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

W szkołach powiatu powstaną nowe pracownie

02-10-2020

Mamy to. Niedawno wspominaliśmy o projekcie, który czekał na wynik oceny merytorycznej i strategicznej. Dziś już wiemy – projekt na wyposażenie pracowni edukacyjnych w trzech szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubański został pozytywnie oceniony i uzyskał dofinansowanie.

,,Wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim” to nowy projekt Powiatu Lubańskiego za ponad 3 miliony złotych.

- Dziś otrzymaliśmy informację o tym, że projekt pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim” został wybrany do dofinansowania. Jest to bardzo dobra informacja, bowiem pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia, sprzętu oraz modernizację pracowni kształcenia zawodowego w naszych szkołach ponadpodstawowych. – mówi starosta Walery Czarnecki.

Wniosek o dofinansowanie realizacji przedmiotowego projektu został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów, spełnił bowiem wszystkie kryteria oceny wpływu na realizację aktualnej Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego oraz formalne i merytoryczne zawarte w „Kryteriach wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”, zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WD. Projekt uzyskał łącznie 55,00 pkt. Z oceny kryteriów merytorycznych punktowych oraz z oceny strategicznej SRWD 2030.

Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 2715/VI/20 z dnia 29.09.2020 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, projekt Powiatu Lubańskiego został wybrany do dofinansowania.

Niezbędnik