Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Walery Czarnecki w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy

09-11-2016

W dniach 18-21 października w Strasbourgu odbyła się 31. Sesja Plenarna Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE). W sesji uczestniczyło ponad 300 przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z 47 państw Rady Europy. Walery Czarnecki – Starosta Lubański reprezentował Polskę.

Starosta Lubański Walery Czarnecki z ramienia Związku Powiatów Polskich reprezentuje nasz kraj w Izbie Władz Lokalnych oraz jest członkiem Komisji ds. Zarządzania Pracami Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (CLRAE) w Strasburgu.

Obecnie Polsce przysługuje 12 z 636 miejsc. Reprezentanci, którzy zasiadać będą w Kongresie muszą posiadać mandat wyborów regionalnych lub lokalnych. Kongres składa się z dwóch izb: Izby Władz Lokalnych i Izby Regionów. Zadaniem Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy jest propagowanie demokracji lokalnej. Szczególną uwagę przykłada do realizacji zasad zapisanych w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego.


Obrady rozpoczęły się od wyboru władz Kongresu na kolejną dwuletnią kadencję. Po raz pierwszy wybrano kobietę na stanowisko Przewodniczącego Kongresu – została nią Pani Gudrun Mosler-Törnström z Austrii. W przerwie między obradami w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Radzie Europy odbyło się spotkanie z Ambasadorem Januszem Stańczykiem.

Drugiego dnia, podczas posiedzenia plenarnego przyjęto rezolucję w sprawie planu działań Kongresu na lata 2017-2020 oraz debatowano na temat dobrego zarządzania w obszarach metropolitalnych.

Niezbędnik