Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Wiceminister edukacji w powiecie

25-09-2019

16 września br. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej odwiedziła Marzena Machałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

W związku z wizytą Minister zorganizowano w tym dniu w szkole Forum Zawodowe „Współczesna szkoła zawodowa odpowiedzią na wyzwania rynku pracy” z udziałem uczniów technikum, nauczycieli kształcenia zawodowego, przedstawicieli pracodawców.

Po powitaniu uczestników forum oraz obejrzeniu prezentacji i filmu o szkole Małgorzata Gut-Twardowska, wicedyrektor ds. wychowawczych, podziękowała w imieniu Lidii Błażków, dyrektora szkoły, za wyróżnienie, jakie spotkało naszą szkołę w związku z wizytą Minister oraz okazji do rozmów z nią i zaproszonymi gośćmi na temat szkolnictwa zawodowego w Polsce, jak i w Lubaniu.

Forum uatrakcyjniło również Mobilne Centrum Edukacyjne (MCE) usytuowane obok boiska szkolnego. Już od pierwszych godzin lekcyjnych grupy uczniów z klas technikum logistycznego, informatycznego oraz technikum organizacji reklamy odwiedzały w MCE wirtualną szkoloną rzeczywistość. W trakcie zajęć, prowadzonych w nowoczesnej przestrzeni szkoleniowej  między innymi przez ekspertów programu Erasmus+ oraz  eTwinning, młodzież miała okazję bliżej poznać programy edukacyjne realizowane w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) oraz korzyści płynące z uczestnictwa w nich.

Pani Minister w swoim wystąpieniu opowiadała o planowanych zmianach w szkolnictwie zawodowym, podkreślając również efekty tych już podjętych. Dzięki dobrze funkcjonującej, szczególnie w Lubaniu, współpracy pracodawców z dyrektorami szkół i po konsultacjach z nimi  ministerstwo wprowadziło zmiany w systemie edukacji. Dzięki nim szkolnictwo zawodowe w Polsce przeżywa obecnie renesans -  kształci w zawodach, na które jest realne zapotrzebowanie. Tym samym spada poziom bezrobocia w Polsce, a rośnie uznanie dla umiejętności, często ściśle związanych z nowoczesnymi technologiami.

Marzena Machałek podkreśliła również rolę wiedzy ogólnej, kompetencji miękkich w edukacji jak i w pracy, umiejętności nauczania oraz uczenia się i takie wyzwania postawiła przed nauczycielami i uczniami na przyszłość. Spotkanie z Panią Marzeną Machałek było także okazją do dyskusjiz młodzieżą na temat np. perspektyw doposażania pracowni zawodowych w szkołach, darmowych podręczników również dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Dobrą opinię dotyczącą systemu i efektów kształcenia zawodowego w Lubaniu potwierdził w swoim wystąpieniu również Walery Czarnecki, Starosta Lubański, który przypomniał, że najważniejszymi kompetencjami człowieka są umiejętność uczenia się przez całe życie i zdolność do refleksji.

W spotkaniu udział wziął również Andrzej Juncewicz, przedstawiciel lokalnych przedsiębiorców i rzemieślników, który zaznaczył, że 80 procent uczniów zasadniczych szkół zawodowych i branżowych I stopnia z powiatu lubańskiego oraz lwóweckiego zrzeszonych w Cechu Rzemiosł w Lubaniu to właśnie uczniowie naszej szkoły, którzy na dobrym poziomie zdają egzaminy czeladnicze.

Forum zakończyło wystąpienie pana Kuratora, Janusza Wrzal. W swoim wystąpieniu podkreślił on rolę szkół kształcących w zawodach, wielką wartość ich absolwentów i trudne zadanie z jakim muszą się zmierzyć uczniowie techników. Jednocześnie wyraził nadzieję, że nie zabraknie wykwalifikowanej kadry uczącej młodzież w technikach, branżowych szkołach, miejscach praktycznej nauki zawodu jak i samych miejsc pracy w naszym regionie.

Przypomniał, że lubańskie kształcenie zawodowe i rynek pracy przetrwały wielki kryzys związany z likwidacją dużych zakładów pracy w latach 90-tych. Wtedy nagle zniknęło wiele miejsc praktycznej nauki zawodu i miejsc pracy dla tysięcy ludzi, specjalistów w branży np. dziewiarskiej, mechanicznej, elektrycznej. Nasza szkoła, otwarta na zmiany i dobrze zarządzana dopasowała ofertę edukacyjną do potrzeb „nowego” rynku  i zamieniła niegdyś typowo przemysłowe kierunki kształcenia na usługowo-turystyczne i popularne na rynku pracy w naszym regionie, jak i za granicą.

Cieszymy się, że Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i. Kombatantów Ziemi Lubańskiej został wysoko oceniony i doceniony w zakresie kształcenia zawodowego. Nie udałoby się to bez umożliwienia przez organ prowadzący – Powiat Lubański, realizacji ciekawych i wartościowych projektów zawodoznawczych, realizowanych w kraju i za granicą, będących gwarancją wysokiej jakości doskonalenia praktycznych umiejętności zawodowych przyczyniających się do zwiększenia szans absolwentów KZL na rynku pracy.

W forum uczestniczyli również goście: Janusz Wrzal, Dolnośląski Wicekurator Oświaty, Walery Czarnecki, Starosta Lubański, Konrad Rowiński, Wicestarosta Lubański, Halina Białoń, Przewodnicząca Rady Powiatu Lubańskiego, Anna Adamska, Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu, Katarzyna Hudyma, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu, płk Straży Granicznej Jacek Wysokiński, Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, Andrzej Juncewicz, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Lubaniu oraz Małgorzata Wieczorek- właścicielka Firmy ABC MAX i Katarzyna Cimosz z Firmy AGROMETAL s.c w Lubaniu.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik