Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu

01-07-2019

Radni Powiatu Lubańskiego udzielili absolutorium zarządowi za 2018 rok. Pozytywnie wykonanie ubiegłorocznego budżetu oceniła również Regionalna Izba Obrachunkowa oraz komisja rewizyjna, doceniając realizowane w tym czasie działania.

Polepszenie infrastruktury powiatu, bezpieczeństwa mieszkańców oraz dobre wyniki w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych to te aspekty, które przyczyniły się do udzielenia absolutorium zarządowi powiatu.

Zanim jednak doszło do głosowania nad absolutorium, samorządowcy procedowali nad sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu, informacją o stanie mienia Powiatu Lubańskiego za 2018 rok. Należy zwrócić uwagę, że budżet został zrealizowany prawie w 100%. Starosta Lubański Walery Czarnecki podziękował w imieniu własnym i całego Zarządu.

Równie istotnym punktem obrad była debata nad Raportem o stanie Powiatu Lubańskiego. Dokument ten obejmował podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu Lubańskiego. Po zakończeniu debaty rajcowie udzielili wotum zaufania Zarządowi Powiatu Lubańskiego.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik