Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Wrocławska do remontu

26-10-2016

Już wiemy, że w przyszłym roku rozpocznie się remont nawierzchni ulicy Wrocławskiej. Droga ta faktycznie wymaga pilnego remontu. Zmodernizowany zostanie odcinek stanowiący wyjazd z Lubania w kierunku Nowogrodźca (przy cmentarzu).  

- Wczoraj otrzymaliśmy informację, że starania dotyczące tej inwestycji zakończyły się sukcesem. W przyszłym roku temat tej inwestycji znajdzie finansowanie w budżecie województwa dolnośląskiego. Jest to dla nas bardzo dobra wiadomość. Modernizacja tej ulicy realizowana będzie przy współudziale środków finansowych z budżetu Miasta Lubania oraz Powiatu Lubańskiego – podkreśla Walery Czarnecki, starosta lubański.

W ramach prac na tym odcinku odnowione zostaną chodniki po obu stronach oraz  jezdnia wraz z odwodnieniem w ciągu drogi. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach wojewódzkiego programu pn. ,,Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich” i będzie finansowane w formule 50/25/25. Połowę środków zapewni Urząd Marszałkowski a druga część sfinansowana zostanie, po połowie z budżetu powiatu oraz miasta.

Niezbędnik