Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Wrocławska na finiszu

17-04-2018

Jeszcze tylko oznakowanie poziome i zakończona zostanie modernizacja nawierzchni ulicy Wrocławskiej. Droga wymagała remontu a zadanie zrealizowane zostało przez trzy samorządy. Wyremontowany odcinek stanowi wyjazd z Lubania w kierunku Nowogrodźca (przy cmentarzu).

Jak pamiętamy, remont ulicy Wrocławskiej w Lubaniu zapowiadany był już w ubiegłym roku. Wykonawcy nie udało się jednak wyłonić. W tym roku, ze względu na sprzyjające warunki pogodowe inwestycja zbliża się do końca.

Remont dotyczył odcinka od skrzyżowania z drogą krajową K30 a zakończył się przy cmentarzu komunalnym. W ramach prac na tym odcinku odnowione zostały chodniki po obu stronach,  zmodernizowana została jezdnia wraz z odwodnieniem w ciągu drogi.

- Modernizacja półkilometrowego odcinka drogi realizowana jest przy współudziale środków finansowych z budżetu Powiatu Lubańskiego, Lubania oraz Urzędu Marszałkowskiego, w ramach wojewódzkiego programu pn. ,,Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich” – mówi Walery Czarnecki, starosta lubański.

Połowę środków zapewnił Urząd Marszałkowski a druga część sfinansowana została z budżetu powiatu oraz miasta.

Niezbędnik