Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Wrześniowe obrady w powiecie

14-10-2019

Na wrześniowej sesji Rady Powiatu Lubańskiego nie brakowało miłych akcentów i wielu wrażeń, ponieważ właśnie wtedy wręczono nagrody dla laureatów konkursów na: „Najładniejszą Zagrodę Powiatu Lubańskiego” i „Najładniejsze Gospodarstwo Rolne Powiatu Lubańskiego”. Wyróżniono nauczycieli, którzy uzyskali stopień nauczyciela dyplomowanego oraz wręczono akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom mianowanym. To nie koniec emocji, jakie towarzyszyły wszystkim obecnym na Sesji Rady Powiatu Lubańskiego, ponieważ w tym dniu Starosta Lubański – Walery Czarnecki uhonorował również stypendiami najzdolniejszych uczniów szkół, których organem prowadzącym jest powiat.

Laureatami kolejnej edycji konkursu na najładniejszą zagrodę oraz gospodarstwo rolne Powiatu Lubańskiego zostali:

w kategorii: „Najładniejsza Zagroda Powiatu Lubańskiego”:

 • I miejsce - pani Ewa Marcinów,

 • II miejsce – państwo Józefa i Emil Starczewscy,

w kategorii: „„Najładniejsze Gospodarstwo Rolne Powiatu Lubańskiego”:

 • I miejsce – państwo Beata i Zdzisław Kociołek,

 • II miejsce – państwo Irena Osajdzińska – Rozenbajger i Krzysztof Rozenbajger.

W podziękowaniu Starosta Lubański, Walery Czarnecki, wyraził słowa uznania dla nagrodzonych za troskę i dbałość o najbliższe otoczenie. Do podziękowań i życzeń dołączyła się również Przewodnicząca Rady Powiatu Lubańskiego – Halina Białoń.

W dalszej części wręczono akty mianowania nauczycielom z lubańskich szkół powiatowych: Pani Renacie Kulczyckiej oraz Panu Damianowi Ziembikiewiczowi z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu. Przed odebraniem aktów mianowania, nauczyciele ślubowali rzetelne pełnienie swoich obowiązków wychowawcy i opiekuna młodzieży. Akt ślubowania odczytała Pani Bożena Szwedko – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury.

Gratulacje z tytułu uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego otrzymali:

 • Pani Ewa Żuławska, Pani Magdalena Sibilska i Anna Borczyk, nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu;

 • Pani Izabela Parcianko, nauczyciel Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu;

 • oraz Pan Sebastian Sochanowski – nauczyciel Szkoły Muzycznej I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu.

Kolejno Starosta Walery Czarnecki złożył gratulacje najzdolniejszym uczniom powiatu za ich osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019, życząc dalszych sukcesów i pozostania w gronie najzdolniejszych. Wśród wyróżnionych uczniów w roku szkolnym 2018/2019 znaleźli się:

 • Natalia Bartoszewicz i Anna Galik, uczennice Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu;

 • Nikola Kornet i Marcelina Szczepaniak, uczennice Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu;

 • Robert Koziarski, uczeń Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Lubaniu;

 • Adam Karczewski, uczeń Szkoły Muzycznej I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu;

 • oraz Szymon Wolfram ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lubaniu.

Wyróżniono również stypendystów – uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu – w ramach projektu pn.: „Mickiewicz zawodowo”. Pierwsza grupa została wyłoniona w miesiącu marcu, natomiast podczas wrześniowej sesji stypendia, z rąk Starosty Lubańskiego, otrzymali: Gabriela Kumosz, Aleksandra Trzeciak, Alicja Jabłońska i Renata Gajdosz. W ramach projektu organizowane są m. in.: odpłatne staże u przedsiębiorców, obozy językowo – branżowe, kursy prawa jazdy, cykl wyjazdów na uczelnie wyższe, szkolenia dla uczniów i nauczycieli oraz przyznawane są stypendia naukowe. W projekt zaangażowanych jest wiele osób i wszystkim należą się wyrazy wdzięczności, ale szczególne podziękowania Pani Renata Czuj – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu, złożyła pani Annie Adamskiej – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu, panu Waleremu Czarneckiemu – Staroście Lubańskiemu, Zarządowi Powiatu Lubańskiego oraz wszystkim tym, którzy wspierają edukację.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik