Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Zarządzenie Nr 25/2020 Starosty Lubańskiego z dnia 20 czerwca 2020r.

20-06-2020

Na podstawie art. 34 ust. 1 a, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)

§ 1

W związku z intensywnymi opadami deszczu oraz utrzymującym się wysokim poziomem wód w rzekach i potokach na terenie powiatu lubańskiego z dniem 20.06.2020r. od godz.14:00 ogłaszam do odwołania pogotowie  przeciwpowodziowe na obszarze powiatu lubańskiego.

§ 2

W związku z powyższym uruchamiam dyżur w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Lubaniu. Plan dyżurów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Polecam prowadzenie systematycznego monitoringu stanu wód oraz przekazywanie do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lubaniu bieżących informacji o zagrożeniu powodziowym.

Starosta Lubański
Walery Czarnecki
 

Niezbędnik