Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Zielona fala. Zakończenie prac przy budowie oświetlenia

17-11-2017

Już niebawem zakończy się budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową ulicy Podwale. Oświetlenie ma być gotowe w następnym tygodniu. Odbyły się już pierwsze testy a sygnalizacja w całym centrum miasta została przeprogramowana. Dzięki temu ruch stanie się płynny, bez potrzeby długotrwałego oczekiwania na zmianę świateł.

Oprócz budowy samej sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic Podwale, Ratuszowej i Zgorzeleckiej oraz wymiany nawierzchni wraz z częściową odbudową chodników na ulicy Podwale, zainstalowano nowe oprogramowanie, które ma za zadanie zsynchronizować sygnalizację świetlną na drogach wojewódzkich w mieście.

Synchronizacja świateł, kierujących ruchem miejskim, nazwana również „lubańską zieloną falą” polega będzie na tym, że pojazdy, jadące z pewną, ściśle określoną prędkością będą miały otwartą dla siebie drogę na każdym mijanym skrzyżowaniu.

Budowę sygnalizacji świetlnej wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca. Postępowanie przetargowe odbyło się w formule ,,Zaprojektuj i Zbuduj”. Podstawą tego postępowania jest przedstawienie oferentom planu funkcjonalno-użytkowego na podstawie, którego sporządzono ofertę.

Sygnalizacja świetlna na przejściach drogowych dla pieszych również została poprawiona i teraz pracować będzie w trybie skoordynowanym - na wszystkich skrzyżowaniach długość cyklu i układ faz będą stałe. Wszystkie te zmiany wynikają z nowo przeprowadzonych pomiarów ruchu. Pozwoliło to dostosować sygnalizację świetlną do aktualnie panujących warunków na drodze. Miejmy nadzieję, że ,,lubańska zielona fala” sfinansowana z budżetów województwa, powiatu i miasta będzie przełomowym projektem przyspieszenia ruchu w centrum Lubania.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik