Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Zmarł profesor Marian Witczak

12-02-2021

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci profesora Mariana Witczaka, długoletniego, legendarnego nauczyciela matematyki lubańskiego liceum ogólnokształcącego oraz wybitnego działacza społecznego i solidarnościowego. Pochylamy głowę w głębokim smutku!

Zapamiętamy Go jako człowieka wielkiej wiedzy, dobrego, życzliwego

i obdarzonego niespotykaną kulturą osobistą.

W imieniu własnym, Radnych Rady Powiatu Lubańskiego,

pracowników Starostwa Powiatowego w Lubaniu i podległych jednostek,

rodzinie i przyjaciołom zmarłego składamy szczere wyrazy współczucia.

 

Pochylamy głowę w głębokim smutku!

 

Halina Białoń - Przewodnicząca  Rady Powiatu Lubańskiego 

Walery Czarnecki - Starosta Lubański 

Jak wspomina Pan Zdzisław Bykowski - ,,Marian Witczak od września '1980 współorganizował (m.in. z żoną Wandą) struktury „Solidarności” w lubańskiej oświacie. W latach 1980-81 szefował sekcji oświaty „S” w Lubaniu.

W stanie wojennym był aktywnym członkiem Miejskiej Tajnej Komisji „Solidarności” w Lubaniu. Organizował zbiórki funduszy na działalność podziemną oraz pomoc osobom represjonowanym. Kolportował nielegalne wówczas wydawnictwa. W tamtych latach doświadczył wielu przesłuchań SB, miał w domu rewizje.

W latach 1983-89 był współtwórcą i aktywnym działaczem lubańskiej ogólno-społecznej sekcji jeleniogórskiego KIK-u.

W 1985. współorganizował umieszczenie w warszawskim kościele św. Stanisław Kostki poświęconej ks. Popiełuszce tablicy lubańskiej "Solidarności", a w 1988 r. budowę pod kościołem św. Trójcy w Lubaniu Kurhanu poświęconego Aleksandrze Szczerbińskiej-Piłsudskiej i Marszałkowi Piłsudskiemu.

W 1989. przewodniczył Komitetowi Obywatelskiemu "S" w Lubaniu (później przekształconemu w Lubański Klub Obywatelski) i został członkiem Miejskiej Komisji Koordynacyjnej "S" w Lubaniu.

Był jednym z głównych organizatorów kampanii wyborczej 4. Czerwca 1989 na terenie naszego miasta i okolic, a rok później – kampanii do pierwszych po 1945 r. wolnych wyborów samorządowych.

Był pomysłodawcą i współorganizatorem telewizji lokalnej w Lubaniu, Studia S (szef rady programowej, reżyser, redaktor i reporter) oraz długoletnim Prezesem Stowarzyszenia Telewizyjnego Lubań.

Włożył wiele wysiłku na rzecz utworzenia w Lubaniu Szkoły Muzycznej. Zainicjował oraz organizował umieszczenie na budynku lubańskiego sądu wizerunku Orła Białego.

W 1980 r. odznaczono Go Złotym Krzyżem Zasługi. W 1992 r. został laureatem nagrody POLCUL Foundation z Australii (za Studio S). W 1996 r. uhonorowano Go medalem "Za zasługi dla Miasta Lubań" a w 2017 r. Krzyżem Wolności i Solidarności. Jego biogram zamieszczono w Encyklopedii "S".

Poznałem Go we wrześniu 1980, bardzo blisko przyjaźniliśmy się, na czasy złe (stan wojenny) i dobre (Wolna Polska), do końca.

Dla Jego Rodziny i Przyjaciół oraz Koleżanek i Kolegów z Pierwszej "Solidarności" to wielki cios, ogromnie, ogromnie Im współczuję.

Kogoś niezwykle mądrego i ważnego traci nasze miasto.

Kochany Marianie, dziękuję za tak wiele, spoczywaj w pokoju”.

Niezbędnik