Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Zmiany w zasadach funkcjonowania Starostwa

04-06-2020

Od 8 czerwca 2020 r. przywraca się bezpośrednią obsługę klienta w Wydziałach Komunikacji i Drogownictwa, Architektoniczno-Budowlanym oraz Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.

Otwarty zostanie również Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Punkt Obsługi Interesanta (POI). Pozostałe wydziały załatwiają sprawy w sposób bezpośredni po umówieniu wizyty w sekretariacie, POI lub pod numerem telefonu 75/64 64 300, 75/64 64 338.

Obsługa bezpośrednia odbywać się będzie w wyznaczonych miejscach z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

UWAGA! Wejście do dwóch wydziałów - komunikacji i budownictwa oraz do Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zostało wyznaczone od strony parkingu (wejście boczne). Z tego samego wejścia powinni korzystać petenci Powiatowego Inspektoratu Budowlanego w Lubaniu.

Z uwagi na istniejącą sytuację epidemiologiczną zachęcamy do dokonywania wszelkich płatności w sposób bezgotówkowy (płatność kartą) – istnieje możliwość dokonania płatności bezgotówkowej przy stanowisku obsługi lub przedkładania dowodu zapłaty (wydruk potwierdzający dokonanie przelewu).

Klienci przyjmowani zostaną również w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami. Punkt przyjęć zlokalizowany jest przy wejściu głównym lubańskiego starostwa.  

Oczekując w kolejce prosimy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości od innych osób oraz zakrycie ust i nosa.

Przed wejściem do budynku starostwa należy również zdezynfekować dłonie (odpowiedni preparat znajduje się przed wejściem do urzędu).

Pamiętajmy, że podczas osobistej wizyty w Starostwie obowiązują następujące zasady:

  • Przestrzeganie zasady „1 osoba przy jednym stanowisku”.
  • Noszenie masek lub przyłbic oraz rękawiczek (w gestii każdego klienta).
  • Dezynfekcja rąk przy pomocy dostępnych środków znajdujących się na terenie starostwa.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, apelujemy jednakże o ograniczenie osobistych wizyt w urzędzie na rzecz elektronicznego kontaktu z urzędem i przesyłanie wniosków oraz dokumentów, które są rozpatrywane terminowo.

Ze względu na zachowanie środków bezpieczeństwa w urzędzie obowiązują następujące zasady:

  • Interesanci wchodzą na teren urzędu wraz z wyznaczonym pracownikiem.
  • Dopuszczalna  liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi Interesantów.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

  • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
  • osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie,
  • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie,
  • osoby wymagające pomocy tłumacza,
  • inne osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

Wyżej wymienione zasady ustalone zostały zgodnie z §14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2020 r. poz. 964).

Niezbędnik