Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Zwycięzcy Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2018

28-01-2019

Znamy laureatów, ogólnopolskiego rankingu oceniającego dobre działania i rozwiązania na rzecz pozyskiwania środków krajowych i zagranicznych, inwestycji infrastrukturalnych. Po raz kolejny wyłonione zostały najlepsze samorządy a nasz powiat został oceniony wysoko.

Znamy laureatów Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów. W rankingu najaktywniejszych samorządów prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich, obejmującym rok 2018, powiat lubański zajął pierwsze miejsce wśród powiatów ziemskich z Dolnego Śląska. Natomiast w klasyfikacji ogólnopolskiej powiat zajmuje siódme miejsce, w kategorii powiatów do 60 tysięcy mieszkańców, uzyskując tym samym tytuł ,,Laureata Rankingu Powiatów”. Tytuł ten jest przyznawany powiatom, które po zakończeniu rankingu w danym roku zajmą pozycję od II do X.

Ranking ten od lat cieszy się zainteresowaniem wśród wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego. Konkurs jest bezpłatny a jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie aktywnych samorządów w całym kraju. Jest to bardzo miła wiadomość  – mówi Walery Czarnecki, starosta lubański.

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to bezpłatny i dobrowolny konkurs prowadzony przez Związek Powiatów Polskich. Laureaci typowani są w podziale na: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

Oceniając rywali, eksperci Związku Powiatów Polskich wydają opinię według wielu kryteriów ujętych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.

Kolejność na liście wyróżnionych uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz od zrealizowanych działań.

Konkurencja ta jest jedyna w swoim rodzaju. Ranking jest bowiem aktualizowany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line i trwa na okrągło - przez cały rok. Oddaje też rzeczywistość z tego względu, że w praktyce uczestnikami rankingu są całe wspólnoty samorządowe i lokalne. Po weryfikacji regulaminowej są one zgłaszane do oceny eksperckiej w ramach rankingu ZPP.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik