Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Edukacja

12 nowych pracowni dydaktycznych

02-01-2019

Powiat Lubański pozyskał ponad 279 tysięcy złotych na stworzenie 12 pracowni edukacyjnych. Środki te przeznaczone zostały na zakup wyposażenia oraz sprzętu dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

- Zakończyliśmy realizację projektu  pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego, którego celem było wyposażenie 12 pracowni dydaktycznych: dziewięciu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu oraz trzech w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym – mówi Walery Czarnecki, starosta lubański.

Realizacja projektu trwała ponad 2 lata. Projekt  złożony został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i realizowany był przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu przy współpracy dyrektorami i nauczycielami obu ośrodków.

Projekt ten skierowany jest dla ponad stu uczniów z naszych placówek. Z nowo powstałych sal oraz ich wyposażenia korzystają wychowankowie oraz nauczyciele w obu placówkach. Łączny koszt planowanych inwestycji to 330.400,00 złotych, z czego wkład własny Powiatu Lubańskiego to 15%, czyli 51.334,33 złotych. Dofinansowanie ze środków unijnych to kwota 279.065,71 – podkreśla Walery Czarnecki, Starosta Lubański.

W wyniku realizacji projektu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym  powstały trzy pracownie wraz z wyposażeniem – wsparcia psychologicznego, geograficzna i chemiczna.

Zgodnie z potrzebami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zakupiono sprzęt i wyposażenie do dziewięciu pracowni dydaktycznych. Nowego wyglądu nabrały: pracownia „cztery pory roku”, pracownia dla dzieci autystycznych, pracownia przyrodnicza, cyfrowa, logopedyczna, terapii integracji sensorycznej, rekreacyjno- rehabilitacyjna, arteterapii oraz pracownia „sala doświadczania świata”.

- Nowy sprzęt, tablice interaktywne, pomoce dydaktyczne są już wykorzystywane do wielu różnych zajęć. Zachwyceni są też uczniowie placówek.  Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nie kryli zachwytu nad możliwościami tablicy multimedialnej podczas lekcji geografii, kiedy ich odwiedziliśmy – mówi Anna Adamska dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu – realizator projektu. Zadowoleni są także rodzice, którzy przy każdej okazji z zainteresowaniem przyglądają się nowym sprzętom. Pedagodzy nie wyobrażają sobie dziś zajęć bez nowego sprzętu, do którego szybko się przyzwyczaili. Jednak chyba najbardziej dumni są dyrektorzy obu placówek. Mają pracownie wyposażone najlepiej w regionie. 

Jak podkreśla Walery Czarnecki, jest to sukces osiągnięty dzięki współpracy Powiatowego Centrum Edukacyjnego, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Dzięki tym działaniom wspólnie podnoszona jest jakość kształcenia specjalnego w Powiecie Lubańskim. Nowy sprzęt i wyposażenie do pracowni dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych to  ogromny sukces. I choć procedury obowiązujące przy realizacji projektów unijnych, szczególnie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nie są proste, projekt zakończył się pozytywnie. To było jedno z trudniejszych przedsięwzięć unijnych z niemal trzydziestu, które dotychczas zrealizowało Powiatowe Centrum Edukacyjne, ale efekt daje ogromną satysfakcję.

Niezbędnik