Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Edukacja

6. Posiedzenie polsko-niemieckiej Grupy Kierowniczej projektu RegionalManagement w dniu 27.06.2019 r. w Zgorzelcu.

28-06-2019

To już 6. a zarazem ostatnie posiedzenie grupy kierowniczej projektu „RegionalManagement. Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

W spotkaniu tym zorganizowanym w Zgorzelcu w Europejskim Centrum Edukacyjno-Kulturalnym Zgorzelec/Goerlitz Meetingpoint Music Messiaen na terenie byłego Stalagu VIII A - Międzynarodowego Obozu Jeńców Wojennych (dla szeregowców i podoficerów) udział wzięli zarówno polscy jak i niemieccy partnerzy projektu oraz Pan Paweł Kurant - Kierownik Wspólnego Sekretariatu PL-SN 2014- 2020.

Partnerzy omówili działania zrealizowane w ramach projektu oraz efekty i korzyści jakie uzyskano. Przypomnijmy, iż projekt zakładał opracowanie i przeprowadzenie transgranicznych działań edukacyjnych w kierunku rozwoju regionalnego rynku pracy w obszarze wsparcia w dziedzinach: menedżer turystyki regionalnej i menedżer kultury. W celu zwiększania wymiany, zdobywania kwalifikacji zawodowych, tworzenia polsko-niemieckich sieci turystycznych oraz zwiększania atrakcyjności obszaru wsparcia tj. opracowania przez uczniów oferty turystycznej z wykorzystaniem potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego zostały utworzone w czterech liceach w Polsce i trzech gimnazjach w Saksonii Uczniowskie Agencje Turystyczne (UAT). UAT (15 uczniów i 2 nauczycieli w każdej szkole) wyposażone zostały ze środków projektu w niezbędny sprzęt, konieczny do opracowania, prezentacji i promocji regionalnej oferty kulturalno-turystycznej. W tym celu uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w działaniach edukacyjnych prowadzonych przez ekspertów z Polski i Niemiec, które pozwoliły im zdobyć kompetencje zawodowe z zakresu turystyki regionalnej i zarządzania kulturą, pogłębili znajomość języka sąsiada, a także wiedzę dotyczącą realiów społecznych sąsiedniego kraju i regionu przygranicznego. Nauczyciele pełniący rolę opiekunów merytorycznych grup uczniowskich wraz z przedstawicielami grupy kierowniczej wspierali realizację działań oraz procesy logistyczne w UAT.

Na spotkaniu podsumowano całość realizowanego projektu jak i ostatnie wspólne działanie młodzieży - zorganizowaną w Bolesławcu Konferencję Młodych Managerów Kultury i Turystyki w dniu 29 maja 2019 r. W konferencji wzięło udział ponad 200 uczniów z Polski i Saksonii, którzy zainteresowani są zagadnieniami związanymi z rozwojem regionu przygranicznego Polska-Saksonia i dalszą, partnerską współpracą młodzieży.

Interesujące wykłady, przeprowadzone przez regionalnych ekspertów z zakresu kultury i turystyki, zainspirowały uczestników do ciekawej dyskusji nt. przemian strukturalnych zachodzących w naszym regionie w branży turystycznej oraz  konieczności aktywnego udziału młodych mieszkańców regionu przygranicznego w procesach dotyczących promocji kultury. Konferencję zorganizowali uczniowie z Żar, Bolesławca, Lubania, Zgorzelca, Bischofswerdy, Hoyerswerdy i Görlitz.

Po raz ostatni uczniowie biorący udział w projekcie spotkali się w dniu 11.06.2019r. na spotkaniu podsumowującym projekt „RegionalManagement. Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym”.

Wszystkie zakładane w projekcie plany zostały zrealizowane, zatem członkowie grupy kierowniczej podjęli decyzje o kontynuacji współpracy i przystąpieniu do aplikowania o fundusze z Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 na dalszą współpracę. Koncepcja nowego projektu będzie się dopiero tworzyła, tak więc przed nami dużo wytężonej pracy, która miejmy nadzieję zaowocuje kolejnym wspólnie realizowanym projektem.

Niezbędnik