Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Edukacja

Buenos dias w KZL-u

06-12-2017

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej  od lat realizowane są niezwykle ciekawe projekty zawodoznawcze. Obecnie  startuje projekt „Viva Espania – praktyki zawodowe dla ambitnych uczniów”.

Dzięki nim uczniowie mają możliwość wyruszenia w podróż, zarówno w sensie dosłownym, jak i przenośnym.  Dla wielu z nich jest to podróż życia. W szkole  rozpoczął  się właśnie projekt pod nazwą „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Dofinansowanie przyznane  lubańskiemu projektowi   „Viva Espania – praktyki zawodowe dla ambitnych uczniów” wynosi  641 263,59 zł.

W związku z tym przedsięwzięciem uczniowie uczestniczyli już w spotkaniach informacyjnych i procesie rekrutacji. Do projektu zakwalifikowano 61 uczniów kształcących się w zawodach:  technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy, technik logistyk i  technik informatyk. Młodzież, która zdecydowała się na  udział w stażach zagranicznych, opracowała anglojęzyczne  cv , które zostały przesłane do hiszpańskiego partnera projektu – Universal Mobility SL.

Wyjazdy na praktyki odbędą się w dwóch terminach. Pierwsza grupa (32 uczniów) wyjeżdża już w styczniu do Granady i Walencji. Druga (29 uczniów) pojedzie w lipcu do Walencji.

Organizacja partnerska zapewnia realizację uzgodnionego programu stażu  w nowoczesnych hiszpańskich przedsiębiorstwach  Granady i Walencji oraz nabycie przez uczniów  umiejętności opisanych w programie praktyk dla każdego zawodu pod nadzorem wyznaczonego opiekuna zgodnie z Kartą Jakości Stażu. Partner hiszpański, z którym szkoła podpisała porozumienie,  odpowiada za  transfer z lotniska do miejsc zakwaterowania oraz z miejsc zakwaterowania na lotnisko, zakwaterowanie i wyżywienie dla uczniów i opiekunów. Na miejscu uczestnicy zostaną także objęci programem pakietu kulturowego, animacji kulturalnych i wycieczek oraz wezmą udział w 10-godzinnym kursie języka hiszpańskiego. W czasie pobytu w Hiszpanii uczniom będzie towarzyszył opiekun ze strony szkoły. Ze  środków programu zostaną pokryte koszty podróży (bilety lotnicze), kieszonkowe oraz  polisa ubezpieczeniowa uczestników.

16 listopada 2017 r. uczniowie, przygotowujący się do wyjazdu na praktyki zawodowe, uczestniczyli w dwóch  telekonferencjach z reprezentującymi partnerską organizację przyjmującą Universal Mobility Sl szefami biur w Granadzie i Walencji – Paniami Hanną Cierniewską i Karoliną Jawniak.

Telekonferencje przez Skype otworzyła Pani dyrektor Lidia Błażków, która powitała uczestników i wyraziła nadzieję, że główny cel spotkania, czyli prawidłowe przygotowanie młodzieży do realizacji praktyk u hiszpańskich przedsiębiorców, zostanie osiągnięty. Podczas rozmów  uczniowie mówili o własnych doświadczeniach i umiejętnościach oraz preferencjach związanych z miejscem odbywania praktyk. Konfrontacja spostrzeżeń i pytań, które padały ze strony młodzieży, koordynatora projektu Pani Edyty Juncewicz-Treli, opiekunów grup – Pani Iwony Szwarczyńskiej i Pani Moniki Meli oraz przedstawicieli organizacji partnerskiej, z pewnością ułatwią i usprawnią przygotowania uczniów do wyjazdu, pobytu, odbyciu praktyk oraz przyczynią się do pomyślnej realizacji całego projektu.

Natomiast w sobotę, 2 grudnia 2017 r., rozpoczęły się szkolenia językowe i kulturowe dla uczniów, którzy w styczniu odbędą praktyki zawodowe. W szkoleniach biorą udział 3 grupy uczniów. Każda z nich odbędzie 32 godziny zajęć z języka angielskiego i 18 godzin warsztatów kulturowo – pedagogicznych. 

Uczniowie doskonalą umiejętności językowe z zakresu m.in.: komunikowania się na lotnisku, poruszania się autobusem i pociągiem, rezerwowania pokoju hotelowego, korzystania z usług banku, poczty, telefonu i Internetu, udzielania i uzyskiwania informacji, kupowania oraz zamawiania jedzenia w kawiarni lub restauracji.

Program zajęć przygotowania pedagogiczno-kulturowego obejmuje dwie grupy tematyczne:

  • historia Hiszpanii (m.in.: współczesne ukształtowanie państwowości - podział administracyjny, demografia, urbanizacja, narodowe symbole: flaga, godło, hymn oraz położenie geograficzne i klimatyczne);
  • kultura Hiszpanii (m.in.: symbole kulturowe Hiszpanów, atrakcje turystyczne, charakterystyka Granady i Walencji, sztuka – malarstwo, architektura, muzyka, kino,  życie współczesnych hiszpańskich celebrytów oraz podstawy savoir vivre obowiązujące na Półwyspie Iberyjskim).

Zajęcia kulturowe obejmują także gry i zabawy integracyjne na podstawie tekstów kultury właściwych dla Hiszpanii. W tej chwili uczniowie pracują nad puzzlami składającymi się z dwóch tysięcy elementów. Ich tematem jest dzieło Pablo Picasso „Guernica”. Gromadzą także majątek w grach planszowych Monopoly -  „Barcelona” i „Madryt”. To zapewne świetny pomysł na sobotnie popołudnia, tym bardziej, że bez telefonu komórkowego  czy Internetu.

Podczas spotkań z młodzieżą  Pani dyrektor Lidia Błażków zwróciła uwagę na to, jak wiele możliwości daje uczestnictwo w zagranicznych praktykach zawodowych. To między innymi podniesienie kompetencji językowych i kulturowych, zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz rozwój kreatywności i samodzielności. To także szansa na nawiązanie nowych znajomości i poznanie zagranicznego rynku usług. Nie ulega wątpliwości, że po raz kolejny uczniowie ZSP im. KZL  skorzystają z wyjątkowej oferty realizowanej w ramach projektu zawodoznawczego.

Niezbędnik