Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Edukacja

Eins, due, tres…

19-11-2019

Eins, due, tres… to nazwa kolejnego projektu praktyk zagranicznych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu. Po sukcesie projektu „Viva Espania – praktyki zawodowe dla ambitnych uczniów” – czas na kolejne wyzwania.

Projekt ,, Viva Espania …” realizowany był w 2018 roku, a wzięło w nim udział 61 uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy, technik logistyk i technik informatyk. Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej – Lidia Błażków zwróciła się do Zarządu Powiatu Lubańskiego z wnioskiem o udzielenie jej pełnomocnictwa na realizację kolejnego przedsięwzięcia zawodowego skierowanego do uczniów.

Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego złożono do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ opracowany przez szkolny zespół projektowy wniosek konkursowy w ramach akcji: Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Projekt został oceniony pozytywnie i otrzymał dofinansowanie, które pozwoli na realizację projektu pn.: „Eins, due, tres … – praktyki zagraniczne uczniów ZSZiO im. KZL w Lubaniu” .

Głównymi celami projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów, uzyskanie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz przygotowywanie uczniów do aktywności i mobilności w życiu zawodowym, motywowanie do uzyskiwania kwalifikacji zawodowych i rozwijania umiejętności oczekiwanych na rynku pracy lokalnym i europejskim. Projekt jest realizowany jest od 1.07.2019 r., a potrwa do 30.04.2021 r.

W ramach projektu zaplanowano pięć mobilności dla 57 uczniów w zawodach: technik organizacji reklamy, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk oraz technik logistyk, którzy zrealizują praktyki zawodowe w trzech krajach: Hiszpanii (Malaga), Niemczech (Berlin) i we Włoszech (Rimini).

Niezbędnik