Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Edukacja

Elektrycy w Berlinie

29-04-2016
Elektrycy w Berlinie
Elektrycy w Berlinie

Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu, z III klasy technikum wyjechali doskonalić swoje umiejętności w Berlinie.  Wszystko to za sprawą realizowanego przez lubańskie starostwo programu Erasmus+.  Program ten daje to możliwość uczestniczenia w zagranicznych praktykach uczniom szkół zawodowych.

Wszyscy będą mieli okazję spędzić 4 tygodnie w międzynarodowym środowisku. Poznają wybrany zawód oraz zwyczaje, tradycje, zabytki kraju ,w którym odbędą  praktykę. Co ważne badania, na temat efektów unijnego programu wymiany uczniów ,,Erasmus", pokazują, że absolwenci z międzynarodowym doświadczeniem  znacznie lepiej radzą sobie na rynku pracy.

Niezbędnik